header

Nieuws

Schiedam voorbeeld in strijd tegen babysterfte

Een goed begin voor ieder kind in de gemeente Schiedam

Schiedam voorbeeld in strijd tegen babysterfte
Werkbezoek minister Hugo de Jonge

Niets dan lovende woorden gisteren van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, voor de strijd van Schiedam tegen babysterfte. Door een nieuwe aanpak is dat aantal daar de afgelopen jaren met 40 procent gedaald. Volgens de vicepremier, die te gast was op het Pronova College, is Schiedam daarmee een voorbeeld voor alle gemeenten in het land.

Schiedam komt van ver. Liefst één op de vier baby’s had in 2011 kans op overlijden. Een schrikbarend aantal, dat de jeneverstad in de top van steden met een hoog percentage babysterfte zette. Reden voor actie. Schiedam ging aan de slag en maakte kennis met het programma Healthy Pregnancy 4all van de Erasmus Universiteit, met nog zestien gemeenten. Inzet is het creëren van een samenhangende aanpak rond een gezonde start van elk kind.

Want die kans op een gezonde start is niet altijd gelijk verdeeld. Kinderen van vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op foetus- of babysterfte, vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Dat weten ze in Schiedam maar al te goed.

Toch is dat aantal inmiddels met 40 procent gedaald. Hoe dat kan? “Gewoon de wijk ingaan”, aldus Fadua el Bouazzaoui, coördinator gezondheidsvoorlichting en al vijf jaar een vast aanspreekpunt voor al die kwetsbare vrouwen. “En dan niet met een powerpointpresentatie. Maar gewoon met beelden, met spelletjes op scholen en met cijfers. Dat is de manier om kwetsbare vrouwen te bereiken, om hun gedrag te veranderen. Maar we gaan ook het gesprek met hen aan na de eerste baby. Zo van: ‘een tweede is beter van niet’, met de ervaring die je nu hebt.”

Lees het hele artikel hier.

Handboek geboortezorg bij verschillende culturen

Handboek geboortezorg bij verschillende culturen

Handboek geboortezorg bij verschillende culturen
Fadua el Bouazzaoui Ingrid A. Peters

Dit boek biedt onmisbare handvatten voor de zorg rondom de geboorte- en kraamtijd bij verschillende culturen

In onze multi-etnische samenleving komt de verloskundige zorgverlener regelmatig in aanraking met zwangere vrouwen uit andere landen en culturen. Verschillen in leefgewoontes en rituelen rondom de zwangerschap en de kraamperiode, hebben steeds meer invloed op het verloskundig werken. Het bieden van zorg aan deze groep wordt veelal als complex ervaren. Handboek geboortezorg bij verschillende culturen geeft achtergrondinformatie over culturele en religieuze verschillen van de zes meest relevante migrantengroepen in Nederland en helpt de zorgverlener deze vrouwen goed te begeleiden. De theorie wordt ondersteund door zeer veel uitgebreide praktijkverhalen.

Het boek is verkrijgbaar via LannooCampus.

Nieuwsbrief Samen één in Feijenoord

NieuwsbriefNieuwsbrief

Nieuwsbrief Samen één in Feijenoord

In deze nieuwsbrief van Samen één in Feijenoord leest u onder andere een korte terugblik op de afgelopen topontmoetingen en een korte vooruitblik op een aantal activiteiten die komend najaar op hun agenda staan.

Lees het hele artikel hier.

Vroeg-opsporing om de hoek – Nederlandse Diabetes Federatie

Artikel Nederlandse Diabetes FederatieVroeg-opsporing om de hoek 

Nederlandse Diabetes Federatie

Steeds meer collega’s zien zich, samen met collega’s uit de keten, als de ‘gezonde spil’ van de buurt of wijk waar men is gevestigd. Die positionering binnen de community brengt een gevoel van verantwoordelijkheid met zich mee voor het welzijn en de gezondheid van die mini-samenleving. Natuurlijk blijft de persoonlijke aandacht voor elke zorgvrager het uitgangspunt, maar er komt ook oog voor patronen en problemen die spelen op populatieniveau. Hoe ga je om met dat soort populatie-issues? Hoe benader je die moeilijk bereikbare groepen? In Rotterdam Feijenoord is die vraag beantwoord met de succesvolle interventie ‘Vroeg-opsporing om de hoek’, lokaal aangeduid als de Camper-Expeditie.

Lees het hele artikel hier.

Voorlichtingen over licht verstandelijke beperkingen aan migrantenouders in Rotterdam

Artikel Erasmus MCVoorlichtingen over licht verstandelijke beperkingen aan migrantenouders in Rotterdam

Een onderzoek naar de effecten van de voorlichtingen verzorgd door de Voorlichters Gezondheid

In dit onderzoek is onderzocht of de voorlichtingen over een licht verstandelijke beperking verzorgd door de Voorlichters Gezondheid in Rotterdam effectief zijn. Tevens wordt onderzocht of de effectiviteit verschilt tussen autochtonen en migrantenouders. Om dit te onderzoeken zijn bij 197 ouders, waarvan 176 migrantenouders, vragenlijsten afgenomen om de kennis over een licht verstandelijke beperking vooraf en na de voorlichting te meten. Hiernaast zijn interviews met een focusgroep van ouders (N = 20) en voorlichters (N = 7) gehouden om te onderzoeken wat succesfactoren van de voorlichting geweest zijn. Uit de resultaten blijkt dat de voorlichtingen effectief geweest zijn in termen van toegenomen kennis. Er blijkt echter geen significant verschil te zijn tussen de kennisscores van autochtonen en de migrantengroepen. Een aantal kernaspecten met betrekking tot cultuursensitief werken blijken belangrijke succesfactoren van de voorlichtingen. Er kan geconcludeerd worden dat de voorlichtingen effectief zijn in het vergroten van de kennis bij zowel migranten- als autochtone ouders en dat de houding van de voorlichters een belangrijke succesfactor hierin is. Tot slot worden implicaties voor de praktijk besproken.

Lees het hele artikel hier .

Nieuwsbrief Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord

Nieuwsbrief Expeditie duurzame zorgOp Expeditie!

Aanpak overgewicht, obesitas en diabetes in Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk

Woord van het projectteam Allereerst wensen wij iedereen een mooi en gezond 2016! Wij hopen ook weer het komende jaar mooie gezamenlijke activiteiten te ondernemen om te werken aan de gezondheid van iedereen in de wijken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk. Voor nu nog even een terugblik op de activiteiten van Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord het afgelopen half jaar. Er is op verschillende fronten weer hard gewerkt aan de aanpak van overgewicht, obesitas en diabetes in de wijken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk. Er zijn constructieve samenwerkingen ontstaan en ook diverse projecten van de grond gekomen. Nieuwe partners hebben zich aangesloten en daarmee vergroten we het draagvlak voor de aanpak. Want wij zijn ervan overtuigd dat we alleen samen, met de bewoners van de wijken, aan een gezondere leefstijl kunnen werken. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal van de pareltjes van het afgelopen halfjaar. Zij laten zien hoe divers de projecten zijn waar we aan werken. Er gebeurt veel, maar wij zijn altijd op zoek naar nieuwe verbindingen en nieuwe samenwerkingspartners. Doet u ook mee?

Lees de nieuwsbrief hier.

Ervaringen van migranten met kanker

Artikel kanker PharosErvaringen van migranten met kanker

Er bestaat nog veel weerstand om het over kanker te hebben

Voor wie door kanker wordt getroffen, bestaan er medische protocollen. Wat de beste behandeling is en de informatie die medisch specialist of verpleegkundige daarbij verstrekt: dat is de formele kant van de zaak. Maar hoe het informele circuit, waarin de familie meestal een grote rol speelt, de kankerpatiënt het beste kan begeleiden in het omgaan met zijn ziekte, bestaan in iedere cultuur weer andere ideeën.

In veel culturen is kanker omgeven met taboe. Erover praten gebeurt dan ook niet. Hatice Bölek is teamleider van een sociaal wijkteam in Nijmegen en daarnaast voorlichter van Het Inter-Lokaal, interculturele welzijnsorganisatie in Nijmegen. Bovendien is zij ervaringsdeskundige waar het gaat om een naaste met kanker: Böleks vader heeft kanker; ze weten inmiddels dat hij niet beter zal worden. Met haar zus zorgt ze voor hem; haar moeder zit in een verpleeghuis en kan niet meer voor zichzelf of haar man zorgen. Een vriend van haar vader belt hem elke dag; met hem kan hij goed over zijn ziekte praten. Maar in het koffiehuis ontmoet hij veel andere Turkse mannen die tegen hem zeggen dat het allemaal best meevalt; hij ziet er immers goed uit? Bölek: “Door te doen alsof er niks aan de hand is, hoeven zij er ook niet over te praten. Maar mijn vader is ziek, hem doet het verdriet dat zij zo reageren.”

Lees het hele artikel hier.

Havenloods: Aanpak laaggeletterdheid in Rotterdam

Havenloods artikel laaggeletterdheid De groep laaggeletteren in Rotterdam is groot. Stichting Voorlichters Gezondheid heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een training ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Vorige maand werd het Draaiboek Taal en Gezondheid voor Taalaanbieders en Zorgverleners gelanceerd.

ROTTERDAM -“Door laaggelet-terdheid gaan jaarlijks 2500 mensen dood in Nederland, omdat zij medische infor-matie, zoals bijsluiters, niet goed begrijpen”, aldus Erika Nemeth, senior beleidsadvi-seur van de gemeente Rot-terdam. “Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met een frequenter bezoek aan de huisarts of medische spe-cialisten, omdat mensen de informatie die zij krijgen niet goed genoeg kunnen begrijpen.”

Gevaarlijke situaties Yvonne Kramer, praktijkon-dersteuner bij gezondheids-centrum Randweg ’t Slag, krijgt regelmatig te maken met de gevolgen van laag-geletterdheid. “Mensen ge-ven vaak sociaal wenselijke antwoorden. Dit omdat zij omdat ze de context van de vraag niet altijd begrijpen of ze vinden het zielig voor mij dat ik zo mijn best doe”, aldus Kramer. “Veel patiën-ten hebben te weinig kennis over hun ziekte of kwaal en kunnen de informatie die ik meegeef ook niet teruglezen.

Lees het hele artikel hier.

Reformatorisch Dagblad: Vrouwen tot bloei laten komen

Reformatorisch dagbladReformatorisch Dagblad:
Vrouwen tot bloei laten komen
donderdag 28 april 2016

Koffie, thee, gezelligheid en ontmoeting. Daarvoor kunnen vrouwen terecht bij inloophuis De Paraplu
in Rotterdam-Noord. Een initiatief –dat vijf jaar bestaat– van twee kerken uit de wijk. „Ik vind de filterkoffie hier zo lekker.”

Donderdagochtend,half 11. Vrouwen van verschillende nationaliteiten druppelen binnen bj inloophuis De Paraplu, in de zaal van de christeljke gereformeerde Rehobothkerk in de Agniesebuurt in Rotterdam. De een in spijkerbroek, de ander in lange rok met hoofddoek.

Enkelen ploffen neer in een zithoek waar kofie- en theekannen en twee koektrommels op tafel staan en raken in een geanimeerd gesprek over de wilde haarbos van de Eritrese Ruta.

Anderen lopen direct door naar vrijwilliger Henry, die achter in de zaal vragen beantwoordt over financiën en administratie. Naast de deur staat een orgeltje. Een stapel Bjbels in Gewone Taal ligt bj de open haard.

Vanmorgen zjn twee voorlichters van project Sarah te gast in het inloophuis om te vertellen over borstkanker. Een van hen, Hoesnia Risouli, legt op een interactieve manier uit wat borstkanker is, wie er kans heeft op de ziekte, hoe je borstkanker signaleert en geeft informatie over het bevolkingsonderzoek.

Sommige vrouwen wordt het even te veel als ze het hebben over een geliefde die aan kanker is overleden. Snel worden er wat zakdoekjes doorgegeven.

Lees het hele artikel hier.

Nieuwe training: Taal en Gezondheid

Training taal en gezondheidWist u dat Rotterdam nog altijd ca. 97.000 laaggeletterden telt? Deze laaggeletterden hebben moeite met de Nederlandse taal. Ze beheersen de taal niet genoeg om goed mee te kunnen te doen in de maatschappij.
Bijvoorbeeld op het gebied van werk, maar ook op het gebied van gezondheid. Zo kan er sprake zijn van
verkeerd medicijngebruik omdat mensen de bijsluiter niet kunnen lezen of de mondelinge uitleg niet begrijpen. Hierdoor is de therapietrouw een probleem bij laaggeletterde mensen. Ook weten laaggeletterden en mensen met een Nederlandse taalachterstand vaak moeilijk de weg te vinden in het Nederlandse zorgsysteem en maken daardoor onjuist gebruik van de zorg. Dit gaat gemoeid met hoge zorgkosten. Uit onderzoek¹ is gebleken dat laaggeletterdheid de gezondheidszorg jaarlijks € 127 miljoen kost.

Stichting Voorlichters Gezondheid heeft een training ontwikkeld over de relatie tussen taal en gezondheid voor taalaanbieders en zorgverleners in opdracht van de Gemeente Rotterdam.

Wat?
Met de training wordt ingezoomd op de volgende vragen: wat is de invloed van taalachterstanden op
gezondheid en zorg? wat is de algemene gezondheid van laaggeletterden? Hoe vinden laaggeletterden hun weg in het Nederlandse zorgsysteem? Hoe kiezen zij een juiste zorgverlener? Door middel van verschillende werkvormen en materialen kunt u uw eigen doelgroep bewust maken over gezondheid in het algemeen en zorgverlening in Nederland in het bijzonder.

U maakt kennis met succesvol voorlichtingsmateriaal. U krijgt verder tips over taalgebruik en communicatie met laaggeletterden, waarbij gedragsverandering centraal staat. Zo kunt u uw eigen communicatie met deze doelgroep effectiever maken.

Bekijk de flyer met alle informatie hier.

In gesprek over leven en dood

Pharos artikelIn gesprek over leven en dood (looptijd 1 december 2015 – juni 2018)

ZonMw ondersteunt Pharos bij het werken aan passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten.

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen en onderliggende waarden van deze niet-westerse migranten en zorgverleners voelen zich onvoldoende toegerust om deze groep goede zorg te bieden. Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase. Een projectvoorstel daartoe is recentelijk door ZonMw gehonoreerd binnen het programma Palliantie. Verschillende organisaties zullen aan het project deelnemen.

Niet-westerse migranten maken minder gebruik van voorzieningen en ondersteuning, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Hun opvattingen en onderliggende waarden, en daaruit voortvloeiende wensen over passende zorg in de laatste levensfase, verschillen vaak van de heersende Nederlandse opvattingen. De verleende zorg sluit veelal niet aan bij hun concept van goede zorg en wensen in de laatste levensfase, tot onvrede bij zowel de niet-westerse migrantenpatiënt en familie als zorgverleners.

Recentelijk honoreerde ZonMw een projectvoorstel van Pharos om samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg te versterken.

Lees het hele artikel hier.

Nieuwe training: HealthyPregnancy 4 All-2

Scan kraamzorg mijn zorgPerinatale gezondheid (voor, tijdens en na de geboorte) en de gezondheid op zeer jonge leeftijd beïnvloeden de ontwikkeling van jonge kinderen en hun gezondheid op volwassen leeftijd. Vrouwen in achterstandswijken hebben een groter risico op perinatale sterfte en ziekte. Daar liggen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag die vaak een oorsprong hebben in leefstijl, leefomstandigheden en psychosociale problematiek binnen kwetsbare gezinnen.

Nieuwe aanpak

Het terugdringen van deze sociaal economische gezondheidsverschillen, al bij de geboorte, vraagt om een andere aanpak: Opsporing van juist niet-medische risico’s op een suboptimale uitkomst van de zwangerschap en een verbreding van de geboortezorg naar sociaal-maatschappelijke hulpverlening, gemeente, GGD en jeugdgezondheidszorg. Gemeenten en zorgverlener kunnen hieraan samen bijdragen door meer samenwerking, betere signalering, zorg-op-maat en vooral een wijkgerichte aanpak.

Met (nieuwe) kennis over oorzaken en afstemming tussen vernieuwde geboortezorg en jeugdgezondheidszorg, wordt geïnvesteerd in de gezondheid van toekomstige generaties.

Lees hier meer over onze nieuwe training Kraamzorg? Mijn Zorg?

Nieuwsbrief Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord – mei 2015

pdf nieuwsbrief Expeditie Feijenoord klein

Op Expeditie

Aanpak overgewicht, obesitas en diabetes in Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk

Woord van het projectteam
We zijn nu ruim een jaar echt onderweg met de Expeditie in Feijenoord. Een bewogen jaar, waarin heel hard is gewerkt en we verbindingen hebben gelegd in de wijk om zo gezamenlijk te werken aan de aanpak op overgewicht, obesitas en diabetes. Het is een vernieuwende aanpak, die we met de partners in de wijk uitvinden – soms met vallen en opstaan – en waarin we met elkaar leren. Op die manier zijn we op zoek naar de beste manier om de wijkbewoners te ondersteunen en te stimuleren aan hun leefstijl en gezondheid te werken. Terugkijkend zijn wij enorm trots op wat er in dit jaar is gerealiseerd. In deze nieuwsbrief kunt u daar van alles over lezen! Wij zijn er van overtuigd dat we met elkaar aan iets moois werken voor de bewoners van de wijken en daar zijn we alle samenwerkingspartners in de wijk erg dankbaar voor. We hebben met een groot aantal partijen uit verschillende sectoren en disciplines samengewerkt en nieuwe coalities gevormd. Heel mooi hoe dat tot stand komt! De uitdaging voor het komende jaar is om deze kracht vast te houden. We zijn in 2015 gestart met groepsbijeenkomsten, er is aandacht voor Diabetes & Ramadan, er komt een vervolg op de Camper-Expeditie en we gaan verder aan de slag met zelfmanagement. Een hoop werk aan de winkel, waar we met veel energie en enthousiasme mee aan de slag gaan! We kunnen daarbij alle lokale kennis en expertise gebruiken, doet u ook mee?

Lees de hele nieuwsbrief hier.

Inzet op lopende programma’s


header inzet op lopende programma's kleinGEBOORTEZORG NIET-WESTERSE VROUWEN – Op Kamervragen antwoordt minister Edith Schippers (VWS) dat zij nu vooral inzet op de bestaande programma’s, opdat niet-westerse vrouwen zich eerder bij de verloskundigen melden. Zoals Healthy Pregnancy 4ALL en de preconceptie projecten van ZonMw.

Het NIVEL-onderzoek, waaruit bleek dat tot 22 procent van de niet-westerse vrouwen niet optimaal gebruik maakt van verloskundige zorg (zie Zorgenz op 7 april jl. http://zorgenz.nl/recente-berichten/niet-westerse-vrouwen-gaan-later-naar-de-verloskundige/ ), heeft de minister te denken gegeven. “Ik betreur het dat er geen optimaal gebruik wordt gemaakt van de verloskundige zorg. Ik zet er maximaal op in om de verloskundige zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken. Daarom valt verloskundige zorg bijna geheel buiten het verplichte eigen risico. Daarnaast doen verloskundigen hard hun best om hun zorgaanbod zo veel mogelijk toe te spitsen op de specifieke situatie van hun cliënten. Bijvoorbeeld door rekening te houden met laaggeletterdheid of met gebrek aan kennis over het Nederlandse zorgsysteem.” Aldus haar antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Agnes Wolters (PvdA).

Lees het hele artikel hier.

Voorlichters Gezondheid actief binnen Expeditie Duurzame Zorg

Artikel Voorlichters Gezondheid actief binnen Expeditie Duurzame Zorgmei 2015
Voorlichters Gezondheid actief binnen Expeditie Duurzame Zorg

De Voorlichters Gezondheid zijn een zeer belangrijke spil binnen Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord. Ze zijn actief in verschillende projecten. Zo waren ze aanwezig bij de Camper-Expedities om de bezoekers adviezen in eigen taal te kunnen geven. Daarnaast hebben zij op verschillende locaties voorlichting gegeven in de wijk: bijvoorbeeld in het Kopblok en bij het Vliegwiel, waar aan vier groepen de cursus ‘Gezonde Leefstijl’ werd gegeven. De cursus bestond uit vier voorlichtingsbijeenkomsten met de onderwerpen: Gezonde Leefstijl, Overgewicht & Obesitas, Diabetes en Bewegen. De doelgroep bestond uit vrouwen en mannen met diverse culturele achtergronden. Deze waren allen bezig met het behalen van hun inburgeringscursus bij Tornante Trainingen.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van gezonde voeding, voedingstoffen en suikers. Maar er is ook gesproken over roken, drugs en alcohol. Een aantal deelnemers gaf aan dat ze veel alcohol gebruikte en veel te veel rookte. Een ander gaf weer aan drie keer per dag rijst te eten zowel bij het ontbijt als bij de lunch en bij het avondeten. De bijeenkomsten maakten veel los en de reacties waren positief. De deelnemers stonden open voor nieuwe adviezen. Dat was te merken na afloop van de bijeenkomst. Een aantal deelnemers benoemde dat ze veel informatie nog niet kenden en gaven aan te gaan proberen om bewuster te gaan leven. Een leuk moment was daar toen de Voorlichters Gezondheid voor een andere afspraak het Kopblok binnen kwamen lopen en één van de deelnemers hen zag terwijl hij aan het snoepen was. Hij riep op dat moment: “Alleen nu! ik zal het niet meer doen, ik weet dat het ongezond is”.

Lees het hele artikel hier.

Uitnodiging Startsymposium Project Sarah

Uitnodiging Startsymposium Project SarahUitnodiging Startsymposium Project Sarah

De opkomst voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij allochtone en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam en omgeving is laag en neemt nog steeds af. Op initiatief van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid-West richt project Sarah zich op verhoging van de opkomst voor het bevolkingsonderzoek door allochtone en laaggeletterde vrouwen. Project Sarah wil de kennis over borstkanker(screening) verbeteren in een wijkgerichte aanpak met behulp van allochtone gezondheidsvoorlichters en informatiebijeenkomsten. Begin april start de pilot van Sarah in tien Rotterdamse wijken. Mevrouw K. Aboutaleb Erahoutan draagt project Sarah een zeer warm hart toe en wordt onze ambassadrice.

Wij zien een belangrijke rol voor huisartsen in project Sarah en willen graag met hen en de andere betrokkenen in gesprek op 27 maart. Tijdens het symposium zal project Sarah, in aanwezigheid van mevrouw Aboutaleb-Erahoutan, officieel van start gaan.

Bekijk de uitnodiging hier.

Internationaal in de schijnwerpers

Stichting Voorlichters Gezondheid heeft internationaal naam gekregen door een artikel, geschreven door Ingrid Peters, dat gepubliceerd is in Emerald Insight, een Amerikaanse publicist van management onderzoeken. Het artikel gaat over het bereik en het effect van de preventieve gezondheidsvoorlichtingen van de Stichting Voorlichters Gezondheid.

Bekijk de publicatie hier.

Internationale publicatie

Stichting Voorlichters Gezondheid scoort 9.1 op Nationale Dag van de Kraamzorg

Op de Nationale Dag van de Kraamzorg op 9 september j.l. gaven de voorlichters de workshop Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen. In een multiculturele samenleving heb je als professional te maken met allerlei verschillende gewoontes rondom de bevalling en kraamtijd en opvoeding. Hoe ga je hiermee om? In de workshop bespraken de voorlichters op een interactieve manier de verschillende gebruiken en rituelen rondom de bevalling en kraamtijd.

Deelnemers van de workshop waren erg tevreden over de wijze waarop de voorlichters hun presentatie ten gehore brachten. De bijdrage werd beoordeeld met maar liefst een 9.1!

Bekijkt u hier de gehele deelnemersevaluatie.

Evaluatie Dag van de Kraamzorg

Bewegende kinderen in Schiedam

Voorlichter Kelly met bewegende kinderen in SchiedamOm de projecten Overgewicht en Obesitas en Gezonde voeding op een passende manier af te sluiten, hebben de Voorlichters Gezondheid besloten om de kinderen van basisschool El Furkan te laten, hoe kan het ook anders, bewegen!

Het begon allemaal met enkele voorlichtingen; oorzaken en gevolgen van overgewicht en obesitas. Wat is het? Wat doet het met je? Hoe kan het komen? En wat zijn de gevolgen lichamelijk en psychisch voor iemand met overgewicht en obesitas. Hoe denk je dat zo iemand zich voelt, hoe zou jij je voelen? Zou jij een kind dat te dik is pesten of juist voor hem of haar opkomen? Na de voorlichting Overgewicht en Obesitas volgde de voorlichting Gezonde voeding. Ook hier werden de kinderen aangezet om op een speelse wijze mee te doen en te leren.

Lees het hele artikel hier.

Bewegende moeders in Schiedam

Kelly op matKelly de Vries, Voorlichter Gezondheid: “Een aantal weken geleden ben ik begonnen met het geven van bewegingslessen aan moeders van basisschool El Furkan in Schiedam. Vanuit de stichting hebben wij in de ouderkamer de voorlichting ‘Overgewicht en Obesitas’ en ‘Gezonde voeding’ gegeven. Deze cursus gezonde leefstijl sluiten wij heel passend af met écht bewegen. Dat betekent dat wij niet alleen de moeders vertellen dat zij regelmatig moeten bewegen, maar het ook echt met ze gaan doen! En dan zie je dat de moeders ook echt gemotiveerd raken om te bewegen.

Één keer in de week op de donderdag beweeg ik een uur lang non-stop met deze vrouwen. In de gymzaal van de Troubadour komen we samen om hard aan de slag te gaan. Marokkaanse moeders, Turkse moeders, Somalische moeders, Indonesische moeders, Iraakse moeders.. en ik, allemaal werken we aan 1 doel: Bewegen! Sommigen doen het om te werken aan het gewicht, anderen om de spieren te versterken en anderen gewoon omdat ze anders nooit sporten of bewegen. Ze blijven komen omdat het gezellig is en vooral vertrouwd, moeders onder elkaar. Laagdrempeliger kan het niet; alleen vrouwen, bekenden onder elkaar in een vertrouwde omgeving.”

Lees het hele artikel hier.

Nieuwsbrief Healthy Pregnancy 4 All juli 2014

logo nieuwsbrief hp4allIn deze nieuwsbrief van HP4All onder meer een update over preconceptiezorg, risicosignalering (R4U), de Landelijke Bijeenkomst Voorlichters Preconceptiezorg en het Symposium Healthy Pregnancy 4 All. U bekijkt de nieuwsbrief hier.

 

Verslag Topontmoeting Samen één in Feijenoord

logo samen in een fijenoordOp dinsdag 1 juli 2014 vond een Topontmoeting van Samen één in Feijenoord plaats. Mieke Reynen (projectmanager van Samen één in Feijenoord) opende de avond met twee inspirerende filmpjes, waarmee het belangrijkste thema van de avond werd geïntroduceerd: Samenwerken aan Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord. Het verslag van deze ontmoeting bekijkt u hier.

 

Nieuwsbrief Januari 2014 online

Vanaf januari 2014 starten wij met een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze interne en externe werkzaamheden. Hieronder leest u de eerste nieuwsbrief van het jaar.

Nieuwsbrief Stichting Voorlichters Gezondheid januari 2014

Printscreen nieuwsbrief jan

Nieuwsbrief Healthy Pregnancy 4 All

Project Leermeesters van start

Rotterdam Vakmanstad wil kinderen en jongeren die in sociale achterstand leven, ontplooiingskansen bieden en hen aanspreken op hun talent. Zij willen deze talenten en skills koppelen aan de banenbehoefte in de stad met het oog op een duurzame samenleving. Bovendien wordt een koppeling gemaakt tussen (het herintroduceren van) vakmanschap en integrale gebiedsontwikkeling die als samenlevingsopbouw wordt opgevat. Rotterdam Vakmanstad staat voor een integrale eco-sociale aanpak, waarin fysieke, economische, educatieve, sociale en culturele trajecten aan elkaar worden geknoopt in netwerken. Vakmanschap en skills staan centraal.

Samenwerking Vakmanstad en Voorlichters Gezondheid
In samenwerking met Vakmanstad zijn wij leermeesters voor het onderwerp Gezonde Lifestyle. Wij geven hieromtrent drie voorlichtingen. Hierna is het de bedoeling dat ze zelf gaan onderzoeken wat een gezonde leefstijl inhoudt en wat de risico’s zijn van een ongezonde leefstijl. Aan de hand hiervan moeten ze vervolgens zelf vier voorlichtingen voor óns samenstellen en daarbij ook methodieken ontwikkelen. Het doel van dit project is dat jongeren inzicht krijgen in hun eigen leefstijl, deze op eigen kracht kunnen aanpassen en deze boodschap ook naar anderen kunnen overdragen.

Reactie jongere:

fotos 12-2013 150“Ik vind deze lessen heel belangrijk. Ik heb gekozen voor de les Een gezonde leefstijl, omdat ik dan zou weten wat gezond voor me is. Nu weet ik inderdaad veel. Gezond zijn begint voor mij met een andere manier van eten, zo at ik bijvoorbeeld altijd wit brood, maar eet ik nu bruin brood en drink ik veel water. Ik let ook op mijn snoepgedrag. Bedankt voor alles wat jullie mij hebben geleerd. Als ik iemand iets zie eten dat niet gezond is, dan zeg ik gelijk; ‘Oh nee, dat is niet gezond.’ Ik vond jullie heel leuk en heb veel respect voor jullie. Heel veel succes nog!” Merlin Naskova, 13-11-2013.

Training Kraamtijd en geboorte geaccrediteerd

De Training Interculturalisatie Kraamtijd en geboorte in verschillende culturen is onlangs geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg en het Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen.

Accreditatie is een keurmerk, dat aangeeft dat een opleiding aan door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven voldoet. Dit houdt in dat onze training garant staat voor kwaliteit. Kwaliteit die vergelijkbaar is met andere opleidingen in binnen- en buitenland. Accreditatie door het Kenniscentrum Kraamzorg en het KNOV houdt in dat wij kraamverzorgenden voorzien van kennis en vaardigheden kunnen trainen die hun deskundigheid bevorderen. Een onafhankelijke Accreditatiecommissie bewaakt deze accreditatie.

logo kenniscentrum kraamzorglogo knov