header

Dankwoord Klaar voor een Kind

De Voorlichters Perinatale Gezondheid willen het programma ‘Klaar voor een Kind’ bedanken voor het gestelde vertrouwen. Door het programma hebben wij ons verder kunnen ontwikkelen tot zelfstandige professionals, maar boven alles hebben wij in onze werkzaamheden voor het programma geleerd hoe het voelt om de kennis te delen om een gezonde baby op de wereld te zetten. Dat elk kind recht heeft op een goede start. De werkzaamheden die we voor het programma hebben verricht, waren erg leerzaam en gaven veel voldoening. Het gevoel dat we meenamen na een succesvolle voorlichting is onbeschrijfelijk. We hebben zoveel doorzettingsvermogen gekregen om mensen te gaan voorlichten en om deze reden willen we ons voorlichtingsaanbod ook gaan uitbreiden. We gaan vanaf heden meer voorlichtingen geven over leefstijl en gezondheid en we gaan de mensen die het nodig hebben ook begeleiden. Op deze manier willen wij een bijdragen leveren aan de volksgezondheid.

We willen graag een aantal mensen persoonlijk bedanken. Bijzondere personen waarmee wij nauw hebben samengewerkt voor het programma ‘Klaar voor een Kind’.

Danielle van Veen, Communicatie Adviseur Programma Klaar voor een kind en Project Healthy Pregnancy 4 All Erasmus MC
Danielle, wij willen jou bedanken voor al je vertrouwen en je inzet voor ons als Voorlichters. Als projectleider van de voorlichters was je een werkgever die dicht bij ons stond en altijd klaar stond om ons te begeleiden. We hebben altijd op je kunnen rekenen. Tijdens de werkzaamheden voor de workshop was je net als ons tot laat in de avond bezig met werken om ons te helpen en je leverde altijd een bijdrage wanneer we omkwamen in het werk. Bij fouten gaf je ons kansen, bleef je in ons geloven en konden we altijd rekenen op advies en begeleiding om niet meer dezelfde fout te maken. We kunnen meer voorbeelden noemen, maar waar het op neerkomt, is dat we je heel erg willen bedanken voor je bijdrage in onze ontwikkeling en groei. Bedankt voor het mooie mens dat je bent!

Ingrid Peters, Projectleider Interculturalisatie Programma Klaar voor een kind Erasmus MC
Ingrid, wij willen jou bedanken voor de prettige samenwerking tijdens de Kraamzorgtraining Interculturalisatie. We zaten op één lijn en zonder jou had het geen succes kunnen worden. Bedankt voor al je inzet en al je vertrouwen. Bedankt voor je open hart naar ons toe.

BEDANKT PROGRAMMA KLAAR VOOR EEN KIND

Voorlichters Perinatale Gezondheid:
Fadua el Bouazzaoui
Teslime Can
Hafida Boukayoua
Hoesnia Rislouli
Vanessa Wijngaarden
Noraima Noor
Kelly de Vries

klaar voor een kind