header

Even voorstellen

“Mensen kunnen sommige risicofactoren voor de gezondheid niet of moeilijk zelf beïnvloeden. Dit geldt vooral voor de kwetsbare doelgroepen. Vanuit onze werkzaamheden bij de SVG willen we ons graag richten op het bevorderen van gezondheid en het bestrijden van een ongezonde levensstijl. Neem snel contact met ons op en dan gaan we gaan hier samen iets aan doen.”

Teslime Can, Voorlichter Gezondheid
t.can@voorlichtersgezondheid.nl

“Een groot deel van de ziektelast wordt veroorzaakt door psychische aandoeningen. Het gaat hier niet alleen om een depressie of angststoornissen, ook dementie is een groot probleem onder allochtonen. Door preventieve voorlichtingen kan meer inzicht in deze ziektebeelden gegeven worden. Er kan bij herkenning van de ziekte de juiste hulp gevraagd worden. Wij delen onze kennis graag om ervoor te zorgen dat de weg naar de juiste zorgverlener gevonden wordt.”

Hoesnia Risouli, Voorlichter Gezondheid
h.risouli@voorlichtersgezondheid.nl

“Door onze werkzaamheden voor het programma “Klaar voor een Kind”  van het Erasmus MC voelen wij een grotere betrokkenheid om onze kennis over perinatale gezondheid over te dragen om wensouders bewuster te maken over wat zij zelf kunnen doen om de gezondheid van hunzelf en kind te kunnen bevorderen. Wilt u alles weten over Preconceptiezorg, dan bent u bij SVG aan het juiste adres.”

Noraima Noor, Voorlichter Gezondheid
n.noor@voorlichtersgezondheid.nl

“De jeugd heeft de toekomst. Vanuit de SVG willen we in het bijzonder aandacht aan de jeugd besteden, door ze op een laagdrempelige manier voorlichting te geven over het weerstaan van de dagelijkse verleidingen, het stellen van grenzen en het stimuleren van een gezonde leefstijl. De jeugd kan bij ons aan de slag, om samen het gevoel te delen om iets te betekenen voor je medemens.”

Hafida Boukayoua, Voorlichter Gezondheid
h.boukayoua@voorlichtersgezondheid.nl

“Gezond leven levert veel op. Gezonde mensen hebben in het algemeen een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en maken minder gebruik van de zorg. Ze zijn beter in staat om te participeren in de maatschappij; sociaal, op de arbeidsmarkt of als vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen bij de SVG samen met ons de boodschap van een gezonde leefstijl overbrengen aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Ik zou zeggen; meld je bij ons aan!”

Vanessa Wijngaarden, Voorlichter Gezondheid
v.wijngaarden@voorlichtersgezondheid.nl

“Een goede gezondheid begint bij jezelf. Mensen maken zelf keuzes vanuit hun eigen mogelijkheden, motieven en belangen. Dat geldt zowel voor leefstijl als voor het gebruik van (zorg)voorzieningen. De SVG wil mensen begeleiden in het maken van keuzes in een gezonde leefstijl, door betrouwbare en toegankelijke informatie te geven. SVG is in staat deze informatie in verschillende talen en vanuit verschillende culturen en religies over te brengen. Juist de meest kwetsbare doelgroepen kunnen we daarmee bereiken.”

Kelly De Vries, Voorlichter Gezondheid
k.vries@voorlichtersgezondheid.nl

Even voorstellen