header

Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen

Deze training is geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg en KNOV.

logo kenniscentrum kraamzorglogo knov 

 

Kraamzorg beter thuis in andere culturen

Vanuit de schakel Interculturalisatie is de training ‘Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen’ ontwikkeld. De training bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. De Voorlichters Perinatale Gezondheid leverden de input voor het praktische deel. Ingrid Peters, projectleider Interculturalisatie van het programma, nam het theoretische deel voor haar rekening. Een nieuwe samenwerking en een nieuw product waren een feit.

Waar de Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen ooit als pilot is begonnen, is het nu een volwaardige training op landelijk niveau geworden die twee keer per week wordt gegeven en waar kraamverzorgsters, verloskundigen en jeugdverpleegkundigen aan deelnemen. Voor kraamverzorgsters en verloskundigen is de training geaccrediteerd en aan accreditatie voor jeugdverpleegkundigen wordt momenteel gewerkt. De nascholing wordt zeer enthousiast ontvangen door deelnemers.

Brug slaan

Het theoretische gedeelte van de training gaat onder meer in op de migratiehistorie; waarom migreren mensen en welke impact heeft dit? Daarnaast wordt ingegaan op de karakteristieken van de verschillende religies en culturen. Naast verschillen in culturen zijn er natuurlijk ook veel overeenkomsten te vinden en juist die overeenkomsten zijn de aanknopingspunten om een brug te slaan tussen de verschillende culturen en religies, waardoor ‘anders’ niet persé als ‘vreemd’ ervaren hoeft te worden.

Gebruiken en rituelen rondom bevalling en kraamtijd

Training Interculturalisatie KraamzorgNa het theoretische deel volgt het praktische gedeelte van de training, waarbij met interactieve methodieken ingegaan wordt op de gebruiken en rituelen rondom de bevalling en de kraamtijd. Ook de Nederlandse cultuur komt aan bod. Vooral het gedeelte waarbij gekozen moet worden of een bepaalde traditie of een gebruik met cultuur of religie te maken heeft, zorgt nog wel eens voor verwarring. De opgedane kennis geeft in de praktijk een opening voor de kraamverzorgenden om met een kraamgezin het gesprek aan te gaan over deze gebruiken en tradities.

Hilarisch maar realistisch rollenspel

Grote hilariteit is er altijd met het rollenspel, waarbij de voorlichters in de huid van de kraamverzorgster, een kraamvrouw en haar man, en een schoonmoeder kruipen. Het rollenspel wordt gespeeld aan de hand van casussen die de kraamzorgorganisaties vooraf zelf aanleveren. Het doel van het rollenspel is om kraamverzorgsters handvatten mee te geven om bepaalde situaties aan te pakken. Zodanig dat iedereen zich prettig en begrepen voelt. De kraamverzorgende moet haar werk goed kunnen uitvoeren, ongeacht de culturele en religieuze achtergrond van het kraamgezin. Door het herkennen en bespreekbaar maken van tradities en gebruiken rondom de bevalling en in de kraamtijd, krijgt het kraamgezin er vertrouwen in. En als het vertrouwen gewonnen is, kan de kraamverzorgende beter haar taken uitvoeren en worden haar adviezen over de verzorging van moeder en kind eerder opgepakt.

Ontstaan training in 2011 mede mogelijk gemaakt door Actiz

De Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Actiz, de beroepsvereniging voor kraamverzorgenden. De kraamverzorgenden van het Geboortecentrum Sophia (gedetacheerd vanuit Kraamzorg Rotterdam e.o.) beten het spits af en volgden de eerste twee trainingen in december 2011. Daarna volgden Kraamzorg De Eilanden, Kraamzorg De Waarden, ZIN Kraamzorg en Kraamzorg Careyn. Op verzoek van het Albeda College en het ROC-Zadkine hebben studenten een verkorte versie van de training gevolgd in de vorm van een workshop. Ook een aantal studenten van de Verloskunde Academie Rotterdam volgden deze workshop. Op deze manier hebben zowel verloskundigen als kraamverzorgenden in opleiding kennisgemaakt met interculturalisatie van de beroepen.
(Bron: www.klaarvooreenkind.nl)

Succes Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen in 2014

Door het succes van de trainingen zullen de Voorlichters Gezondheid  op de Dag van de Kraamzorg, welke op 9 september 2014 plaatsvindt in Nieuwegein, de workshop Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen geven. De training wordt inmiddels als één van de verplichte nascholingsmodules voor kraamverzorgenden gezien. Kraamverzorgende krijgen sinds september 2013 drie accreditatie punten van het kenniscentrum Kraamzorg  bij deelname aan de workshop en verloskundigen krijgen 1,5 punt van het KNOV. Kijkt u hier voor een impressie van de training.

Training aanvragen

De Voorlichters Gezondheid willen met de Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen de zorgverleners voorbereiden op de specifieke hulpvragen van allochtonen. Wilt u de training aanvragen voor uw organisatie om inzicht te krijgen in andere culturen? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 010-7955353 of u kunt het contactformulier invullen.

De training kan ook door de volgende zorgverleners aangevraagd worden:

  • Verloskundigen.
  • Huisartsen.
  • Gynaecologen.
  • Artsen in opleiding.

Training Interculturalisatie KraamzorgTraining Interculturalisatie Kraamzorg

Om u een impressie te geven van onze training verwijzen wij u naar het fotoalbum Impressie Training Interculturalisatie Kraamzorg.

 

Landelijk actief
Landkaart trainingen
Reacties Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd
Regina Bouwman:
"Afgelopen woensdag had ik in Houten een scholing bij jullie over het onderwerp verschillende culturen. Mijn complimenten aan jullie hoe jullie zo duidelijk alles hebben uitgelegd en verteld. Op een leuke en verrassende manier kwamen veel voorbeelden vanuit de praktijk aan bod. De tijd vloog voorbij en ik denk niet dat ik de enige ben die daar zo over denkt.
Jullie team is super. Trots mogen jullie op elkaar zijn. Ik heb dankbaar genoten en geleerd van jullie. Nogmaals mijn complimenten en blijf dit volhouden. Zo ontzettend belangrijk voor velen.
Respect."


Edith Stappershoef, Vestigingsmanager Allerzorg Kraamzorg:
"In een woord geweldig deze scholing! Enorm leuk hoe dat jullie het één en ander neergezet hebben. Zo herkenbaar! Ik vond het gewoon jammer dat het afgelopen was. Ik heb er een melding van gemaakt op facebook! Veel succes in de toekomst en ik hoop dat jullie workshops steeds meer gaan bijdrage aan een zorg waarin begrip is voor elkaars cultuur!"

Annette de Jongh, Allerzorg Kraamzorg:
"Wat een fantastische training hebben jullie ons gisteravond gegeven in de Meern van Allerzorg/kraamzorg. De situaties die jullie schetsten waren zo herkenbaar. Wat een handvatten en eyeopeners hebben jullie ons gegeven. Complimenten."

Margareth van der Poel, Vestigingsmanager / opleidingscoördinator Allerzorg Kraamzorg:
"Wat een fantastische scholing, wij hebben nog nooit zoiets meegemaakt! De manier zoals jullie de onderwerpen hebben belicht, werd op zo’n bevrijdende manier gedaan. Jullie deskundigheid, humor en zelfspot waren werkelijk geweldig. Najib Amhali kan wel inpakken hoor. We hebben veel geleerd en inzicht gekregen."

Kraamverzorgster Rita van Hooijdonk, Breda:
"Graag wil ik mijn dank uitspreken over de superworkshop die wij hebben mogen beleven in Amsterdam tijdens het kraamcafé. De uitleg die wij kregen over Religie of cultuur, Geboorte en bevallen in verschillende culturen, gegeven door mevrouw Fadua el Bouazzaoui, en het college waren werkelijk hartverwarmend. Zoals deze dames enthousiast hun verhaal aan ons vertelden over hun cultuur en hoe wij daar als kraamverzorgenden mee om mogen gaan, was in één woord geweldig. Heel erg jammer dat er maar drie kwartier voor deze workshop was ingepland. Erg bedankt en graag tot ziens."

Lees alle reacties op de training hier.