header

Training Kraamzorg? Mijn Zorg?

Perinatale gezondheid (voor, tijdens en na de geboorte) en de gezondheid op zeer jonge leeftijd beïnvloeden de ontwikkeling van jonge kinderen en hun gezondheid op volwassen leeftijd. Vrouwen in achterstandswijken hebben een groter risico op perinatale sterfte en ziekte. Daar liggen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag die vaak een oorsprong hebben in leefstijl, leefomstandigheden en psychosociale problematiek binnen kwetsbare gezinnen.

Nieuwe aanpak

Het terugdringen van deze sociaal economische gezondheidsverschillen, al bij de geboorte, vraagt om een andere aanpak: Opsporing van juist niet-medische risico’s op een suboptimale uitkomst van de zwangerschap en een verbreding van de geboortezorg naar sociaal-maatschappelijke hulpverlening, gemeente, GGD en jeugdgezondheidszorg. Gemeenten en zorgverlener kunnen hieraan samen bijdragen door meer samenwerking, betere signalering, zorg-op-maat en vooral een wijkgerichte aanpak.

Teslime en Jacky

Teslime Can en Jacky Lagendijk

Met (nieuwe) kennis over oorzaken en afstemming tussen vernieuwde geboortezorg en jeugdgezondheidszorg, wordt geïnvesteerd in de gezondheid van toekomstige generaties. Het landelijke programma ‘HealthyPregnancy 4 All’ richt zich daarom op pre- en interconceptiezorg, een integrale aanpak voor risicosignalering tijdens de zwangerschap, toeleiding naar zorg (zorgpaden) en casuïstiekbespreking door de verloskundige zorgverleners, de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg.

De training wordt gegeven door de voorlichters van Voorlichters Gezondheid en is door het Kenniscentrum geaccrediteerd met 3 punten. De training wordt mede verzorgd in samenwerking met Jacky Lagendijk, Onderzoeker zorginnovatie kraamzorg, van het Erasmus MC.

Het project HealthyPregnancy 4 All-2 gaat van start in negen gemeenten verspreid over heel Nederland. Per gemeente worden twee van de drie zorginnovaties uitgevoerd en geëvalueerd. Via monitoring en evaluatie moet blijken wat de slaag- en faalfactoren zijn bij de toegepaste methoden en instrumenten waarbij praktische-, politiek-bestuurlijke- en zorgfactoren in acht worden genomen.

In het project staan drie zorginnovaties centraal:

1. Integratie van risicosignalering en zorg rondom het kwetsbare gezin: Integratie tussen de verloskundige zorg en JGZ.
2. Kraamzorg: Verbeterde risicosignalering in het gezin en toeleiding tot de JGZ, waardoor kraamzorg de verbinding van de verloskundige zorg met de jeugdgezondheidszorg versterkt.
3. Interconceptiezorg: De voorbereiding op een nieuwe, volgende zwangerschap, zowel vanuit de geboortezorg als de jeugdgezondheidszorg.

 

Deze training hoort bij de zorginnovatie Kraamzorg en wordt nieuw door ons verzorgd in samenwerking met HealthyPregnancy 4 All-2.

Nieuwe training: HealthyPregnancy 4 All-2
Kraamzorg? Mijn zorg?