header

Training Psychiatrie in Verschillende culturen

In een multiculturele samenleving heb je als hulpverlener te maken met verschillende culturele en religieuze aspecten, ook rondom psychiatrie. Hoe ga je hier als professional mee om? Het beoefenen van psychiatrie bij mensen uit andere culturen, plaatst de hulpverlener voor aparte problemen en knelpunten.

Training op maat

Stichting Voorlichters Gezondheid biedt een training op maat aan om inzicht te geven in de culturele en religieuze
aspecten die een grote rol spelen rondom psychiatrie binnen verschillende culturen. Ten behoeve van het aangaan van een vertrouwensrelatie, als ook ten behoeve van diagnostiek en behandeling bij migranten, is kennis omtrent de culturele en religieuze achtergrond van belang. Onder andere door middel van casuïstiek en rollenspellen worden mogelijke situaties in kaart gebracht. Deze kennis geeft de hulpverlener een opening om met een patiënt en/of de familie het gesprek aan te gaan over gebruiken en tradities en hiermee het vertrouwen te winnen. Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, kan de hulpverlener mogelijk beter zijn of haar taken uitvoeren en worden haar adviezen eerder opgepakt. De patiënt zelf is en blijft uiteraard de belangrijkste informatiebron voor de wereld waarin hij leeft en waaruit hij komt.

Training aanvragen

De Voorlichters Gezondheid willen met de Training Psychiatrie in Verschillende culturen de zorgverleners voorbereiden op de specifieke hulpvragen van allochtonen. Wilt u de training aanvragen voor uw organisatie om inzicht te krijgen in andere culturen? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 010-7955353 of u kunt het contactformulier invullen.

Flyer Training Psychiatrie in Verschillende culturen
Flyer Training Psychiatrie in Verschillende culturen
Bekijk de flyer voor deze training hier in pdf.