Diabetes in verschillende culturen

Diabetes komt onder bepaalde bevolkingsgroepen relatief meer voor dan onder andere. Dit heeft te maken met diverse factoren, zoals genetische aanleg voor overgewicht en diabetes, culturele aspecten, voedingspatronen en veranderingen van levensstijl.

Allochtone diabetespatiënten

Van de allochtone groepen in Nederland zijn het vooral de Turken, Marokkanen en Hindoestanen (met name van Surinaamse afkomst) die vaker diabetes hebben dan de autochtone Nederlanders. Als allochtone diabetespatiënten de huisarts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner bezoeken, blijkt dat zij de leefregels vaak niet begrijpen of opvolgen. De behandeling van diabetes en het leven met de aandoening is voor veel allochtone mensen moeilijker dan voor de autochtone diabetespatiënten. Verder weten zij vaak niet dat diabetes een chronische ziekte is die structureel medicijngebruik vereist en waarbij een aangepaste leefstijl hoort.

Etnisch-culturele aspecten

Inzicht krijgen in een andere cultuur is van groot belang voor de behandeling van en voorlichting over diabetes. Met welke voedingsgewoontes moeten we rekening houden om iemand zo therapiegetrouw mogelijk te laten zijn? En hoe verkrijgen we een zo goed mogelijk contact tussen hulpverlener en patiënt? Welke hulpmiddelen passen beter bij de doelgroep?

Rondom de behandeling van diabetespatiënten uit andere culturen spelen cultureel en etnische gerelateerde inzichten een grote rol. Ook het gezins- en familienetwerk zal willen vasthouden aan de etnisch-culturele aspecten. Wanneer een zorgverlener hier meer kennis over heeft, is het gemakkelijker bepaalde gebruiken en inzichten te herkennen en hierop het zorghandelen en de advisering af te stemmen. In de training zal aandacht zijn voor karakteristieken en gebruiken in relatie tot diabetes van de Turkse, Marokkaanse en Surinaams/Hindoestaanse doelgroep.

C. Nijs - Sophia Kinderziekenhuis

“Veel praktijkvoorbeelden, goede mogelijkheid tot vragen. En echt een groot compliment voor de humor en het zorgen dat je vragen en opmerkingen zonder oordeel kan stellen. Alle culturen zijn betrokken, veel praktijk verwerkt. Het zet je aan het denken. Het was echt interactief; de stellingen, vragen, laten ons zelf nadenken, mogelijkheid voor gesprekken en discussies. Verder een humoristische benadering en taboedoorbrekend. Echt heel leerzaam en onwijs goed overgebracht met Power en Point!”

Risico en advisering

Waar lopen de zorgverleners in de dagelijkse praktijk tegenaan waardoor zij zich belemmerd voelen om goede zorg te kunnen geven? Wat zijn risicovolle gewoonten? De zorgverleners die deelnemen aan de training leveren voorafgaand per groep één of twee casussen aan. Aan de hand van de casuïstiek wordt risicovol gedrag en/of ritueel geïdentificeerd. De trainers beelden de casus vervolgens uit in een rollenspel. De trainers van de Stichting Voorlichters Gezondheid hebben dezelfde culturele achtergrond als de hoogrisicogroepen.

Inhoud van de training

  • Diabetes binnen andere culturen in Nederland.
  • Verschillen tussen cultuur en religie.
  • Invloed cultuur en religie op behandeling van diabetes.
  • Verwoording van ziek zijn in verschillende culturen.
  • Belangrijke rituelen in de behandeling van diabetes.
  • Basiskennis Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse voedingsgewoonten en belangrijke voedingsadviezen.
  • Adviezen voor diabetes tijdens de ramadan.
  • Benoemen welke hulpmiddelen er zijn en deze weten te vinden.

Wat onze deelnemers zeggen...

“Fijne voorbeelden, rollenspellen zijn passend en herkenbaar. Gaat lekker vlot, ook goed dat mensen interactief erbij betrokken worden. Het actief aanwijzen van mensen is wel effectief. De stellingen zijn prikkelend.”

Jorien - Erasmus MC Haio

”Duidelijk over meerdere culturen en culturele verschillen, hierdoor heb ik meer inzicht verkregen. Het gebruik van stellingen was erg fijn. De training zou eerder in de opleiding gegeven moeten worden.”

Desiree - Sophia Kinderziekenhuis

“We hebben een zeer goede voorlichting gekregen die past bij onze doelgroep en goed aansluit bij de praktijk. Het werd op een leuke en zeer leerzame manier gepresenteerd. Een dikke 9! Vooral zo door blijven gaan en meer voorlichtingen geven.”

Intissar - Albeda College

U heeft interesse in deze training?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.