Kanker in verschillende culturen

Inzicht krijgen in een andere cultuur is van groot belang voor de behandeling van en voorlichting over kanker. Met welke gewoontes dienen we rekening te houden om iemand zo therapietrouw mogelijk te laten zijn? En hoe verkrijgen we een zo goed mogelijk contact tussen hulpverlener en patiënt? Welke hulpmiddelen passen beter bij de doelgroep? Hoe kunnen zorgverleners kanker onder migranten bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat deze groep actuele en de juiste informatie over kanker ontvangt? Hier wordt tijdens de training op ingegaan.

Interactieve training

Om migranten te activeren rondom het thema kanker, hebben wij de interactieve training ‘Kanker in verschillende culturen’ ontwikkeld. Ten behoeve van het aangaan van een vertrouwensrelatie, als ook ten behoeve van diagnostiek en behandeling bij migranten, is kennis omtrent de culturele en religieuze achtergrond van migranten van groot belang. Onder andere door middel van casuïstiek en rollenspellen worden mogelijke situaties in kaart gebracht. Deze kennis geeft de hulpverlener een opening om met een patiënt en/of de familie het gesprek aan te gaan over gebruiken en tradities en hiermee het vertrouwen te winnen. Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, kan de hulpverlener mogelijk beter zijn of haar taken uitvoeren en worden haar adviezen eerder opgepakt. De patiënt zelf is en blijft uiteraard de belangrijkste informatiebron voor de wereld waarin hij leeft en waaruit hij komt.

Speerpunten training

Tijdens de training wordt aandacht besteedt aan hulpmiddelen rondom doelgroepen die uit een andere cultuur komen en die het beste bij de doelgroep passen. Doelgroepen uit een andere cultuur zijn vaak geneigd naar hulpmiddelen te zoeken binnen de eigen cultuur, zoals bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen. Rondom de behandeling van kanker uit andere culturen spelen cultureel en etnisch gerelateerde inzichten een grote rol. Ook het gezins- en familienetwerk zal willen vast houden aan de etnisch culturele aspecten. Wanneer een zorgverlener hier meer kennis over heeft, dan is het gemakkelijker bepaalde gebruiken en inzichten te herkennen en hierop het zorghandelen en de advisering af te stemmen.

Naast theorie over de reeds ontwikkelde kennis op het gebied van migranten en kanker, komen vragen als ‘Waar lopen de zorgverleners in de dagelijkse praktijk tegenaan waardoor zij zich belemmerd voelen om goede zorg te kunnen geven?’ en ‘Wat zijn risicovolle gewoonten van de doelgroep?’ aan bod. Deelnemers van de training krijgen handvatten mee die zij vervolgens zelf in de praktijk kunnen toepassen om de communicatie met hun patiënten te verbeteren.

De zorgverleners die deelnemen aan de training leveren voorafgaand per groep één of twee casussen aan. Aan de hand van de casuïstiek wordt risicovol gedrag en/of ritueel geïdentificeerd. De trainers beelden de casus vervolgens uit in een rollenspel. De trainers van de Stichting Voorlichters Gezondheid hebben dezelfde culturele achtergrond als de hoogrisicogroepen.

Shauny - Erasmus MC Student Geneeskunde

“Respect voor het feit dat jullie ook jullie persoonlijke ervaringen met ons hebben willen delen. Dat heeft zeker een bijdrage geleverd aan de bewustwording en het besef rondom dit onderwerp. Vanwege het interactieve aspect zonder PowerPoint wisten jullie onze aandacht te pakken, maar nog belangrijker; jullie wisten dit te behouden. Een veilige leeromgeving waarbij ik het gevoel had onbevooroordeeld mijn mening te mogen geven. Daarnaast een zeer leerzame les. Ik geef jullie een 10!!! Jammer dat we deze les pas zo laat in de opleiding krijgen, omdat er door deze les meer bewustwording is wat betreft taal, laaggeletterdheid en culturen.”

Taboe op kanker

Kanker komt onder verschillende bevolkingsgroepen voor. Sommige niet-westerse migranten hebben te maken met een taboe op kanker. Daarnaast mist een deel van deze doelgroep basisinformatie over risicofactoren, signalen, de aandoening zelf, behandelmogelijkheden en voorzieningen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat migranten te lang wachten voordat ze meedoen aan bevolkingsonderzoek, naar de huisarts gaan en gebruikmaken van thuiszorg of psychosociale ondersteuning. Om migranten te activeren rondom het thema kanker, hebben wij de interactieve training ‘Kanker in verschillende culturen’ ontwikkeld. Tijdens de training wordt aandacht besteedt aan hulpmiddelen rondom doelgroepen die uit een andere cultuur komen en die het beste bij de doelgroep passen.

Wat onze deelnemers zeggen...

“Belangrijke onderwerpen die dagelijks terug kunnen komen in de praktijk werden behandeld. Er werd op interactieve manier uitleg gegeven. Er werd uitleg gegeven over verschillende aspecten van cultuur en taal. Deze info wordt vaak niet gegeven. Het was zeer interactief en nam de deelnemers mee. De rollenspellen en uitleg daarvan waren de beste onderdelen van de training.“

Geneeskundestudent - Zorgbelang

“Jullie zijn erg interactief en enthousiast in het overbrengen van de informatie. De combinatie van oefeningen en feiten en de open sfeer vond ik de beste onderdelen van de training. Erg goed om cultuur sensitiviteit te trainen. 2 uur vond ik te kort duren, maar het was erg goed ingevuld. De manier waarop jullie mensen betrekken is heel fijn, niet afwachtend.”

Gerson - Erasmus MC Co-Assistente

“Super leuk en erg nuttig! Ik zou graag meer van dit soort trainingen volgen. Ik heb veel bewondering voor uw visie/instelling en het werk wat u doet en heb veel aan deze les gehad. Heel enthousiast en de passie was aanstekelijk, nooit iedereen zo aandachtig bij de les gezien. Ik geef jullie een dikke 10 voor de training.”

G. Schinkelshoek - Erasmus MC Student Geneeskunde

U heeft interesse in deze training?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.