Psychiatrie in verschillende culturen

In een multiculturele samenleving heb je als hulpverlener te maken met verschillende culturele en religieuze aspecten, ook rondom psychiatrie. Hoe ga je hier als professional mee om? Het beoefenen van psychiatrie bij mensen uit andere culturen, plaatst de hulpverlener voor aparte problemen en knelpunten.

Training op maat

Wij bieden een training op maat aan om inzicht te geven in de culturele en religieuze aspecten die een grote rol spelen rondom psychiatrie binnen verschillende culturen. Ten behoeve van het aangaan van een vertrouwensrelatie, als ook ten behoeve van diagnostiek en behandeling bij migranten, is kennis omtrent de culturele en religieuze achtergrond van belang.

Trainingsmethode

Onder andere door middel van casuïstiek en rollenspellen worden mogelijke situaties in kaart gebracht. Deze kennis geeft de hulpverlener een opening om met een patiënt en/of de familie het gesprek aan te gaan over gebruiken en tradities en hiermee het vertrouwen te winnen. Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, kan de hulpverlener mogelijk beter zijn of haar taken uitvoeren en worden haar adviezen eerder opgepakt. De patiënt zelf is en blijft uiteraard de belangrijkste informatiebron voor de wereld waarin hij leeft en waaruit hij komt.

Student - Albeda College

“Door mijn verleden als psychiatrisch verpleegkundige kreeg ik veel te maken met situaties zoals tijdens de training besproken. Ik heb door de training veel geleerd en meer inzichten gekregen in cliënten met een taalbarrière. De rollenspellen brachten veel verheldering. Het was een leerzame training die kort en krachtig wordt gegeven. De trainers weten waarover ze praten en betrekken iedereen erbij waardoor het erg interactief wordt. De informatie en kennis worden op een leuke manier overgedragen zodat het blijft hangen.”

Zelfredzaamheid bevorderen

Door te focussen op zorgverleners die in aanraking komen met patiënten met beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden, zal de training bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen en versterking van de eigen regie van deze doelgroepen, zodat zij de weg naar juiste zorgverlening, hulpverlening en ondersteuning weten te vinden. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg. Patiënten kunnen alleen volledig zelfredzaam zijn indien zij hun medicatie juist gebruiken. Helaas zijn veel patiënten niet therapietrouw. Gebrekkige therapietrouw komt voor bij dertig tot veertig procent van de medicijngebruikers. En vaak heeft dit een samenhang met het niet begrijpen en toepassen van de kennis.

Wat onze deelnemers zeggen...

“De docente was erg enthousiast en duidelijk ook erg bekwaam, ze wist goede en duidelijke voorbeelden uit de praktijk te geven, wat enorm helpt. Ook was ze interactief en wist ze de studenten goed erbij te betrekken. De training was hiernaast humoristisch en onze aandacht werd goed vastgehouden. Heel erg leuk! De rollenspellen hielpen bij het verduidelijken van problemen.”

Lucy - Zorgbelang Student Geneeskunde

“Belangrijke misvattingen worden tijdens de trainingen aangestipt. Nooit gedacht dat er zoveel mensen zijn in Rotterdam die een probleem hadden met taal en zeker niet bij mensen die gewoon in Nederland zijn geboren. Training wordt met veel enthousiasme gebracht en dit werkt aanstekelijk. Ik vond de manier van presenteren erg prettig en leuk. Ik heb veel geleerd van deze dames en vind het fijn dat ik nu van hun bestaan af weet.”

Medewerker Erasmus MC

“De spelelementen van de trainingen vond ik top, ik heb vanaf het begin tot het eind aandachtig geluisterd. De trainers zorgen ervoor dat je geboeid blijft. De theorie vond ik ook leerzaam en iedereen werd erbij betrokken door middel van de stellingen. De discussies die ontstaan zijn ook erg leerzaam. Ik heb veel van jullie mogen leren en ik ga het zeker in de praktijk toepassen.”

 

Zorgverlener Laurens

U heeft interesse in deze training?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.