Gezondheidsvoorlichting

Stichting Voorlichters Gezondheid heeft een uitgebreid aanbod aan gezondheidsvoorlichtingen. In het kader van Gezond in de stad (GIDS) wordt gewerkt aan het reduceren van gezondheidsachterstanden. De gezondheidsachterstanden kunnen per wijk en per doelgroep verschillend zijn. Daarom wordt informatie over leefstijl en gezondheid op maat aangeboden aan de doelgroep. Dit betekent dat de informatieoverdracht afgestemd is op: geslacht, opleidingsniveau, belevingswereld, sociale omgeving, cultuur en taal. In het bijzonder is aandacht voor groepen en individuen die de weg naar de gezondheidszorg niet vanzelfsprekend weten te vinden en onvoldoende op de hoogte zijn van eventuele gezondheidsrisico’s.

Bekijkt u hieronder ons aanbod van gezondheidsvoorlichtingen.