Diabetes

Diabetes komt onder bepaalde bevolkingsgroepen relatief meer voor dan bij andere. Dat heeft te maken met diverse factoren, te weten genetische aanleg voor overgewicht en diabetes, culturele aspecten, voedingspatronen en veranderingen van levensstijl.

Voorlichting

Van de allochtone groepen in Nederland zijn het vooral de Turken, Marokkanen en Hindoestanen (met name van Surinaamse afkomst), die vaker diabetes hebben dan de autochtone Nederlanders. Als allochtone diabetespatiënten de huisarts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner bezoeken, blijkt dat zij de leefregels vaak niet begrijpen of opvolgen. De behandeling van diabetes en het leven met de aandoening is voor veel allochtone mensen moeilijker dan voor de autochtone diabetespatiënten. Verder weten zij vaak niet dat diabetes een chronische ziekte is die structureel medicijngebruik vereist en waarbij een aangepaste leefstijl hoort.

Door preventieve voorlichting te geven aan de hoogrisicogroepen over een gezonde leefstijl bij diabetes, lever je een bijdrage aan de volksgezondheid. De voorlichtingen die de Voorlichters Gezondheid geven aan diabetespatiënten, wordt op een laagdrempelige manier gegeven. De Voorlichters Gezondheid hebben dezelfde cultuur en achtergrond als mensen in de hoogrisicogroepen bij diabetes en weten welke etnisch-culturele aspecten een grote rol spelen.

Diabetes voorlichtingTijdens de voorlichtingen wordt er aandacht besteedt aan:

  • Wat is diabetes?
  • Hoe voorkom je diabetes?
  • Diabetes en Ramadan.
  • Gezonde leefstijl bij diabetes.
  • Preventieve prikmomenten bij de doelgroepen door een diabetes specialist.
IMG_3607

U wilt een voorlichting op maat?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.