Kanker

Om migranten te ondersteunen bij het bespreken van het thema kanker en hen bekend te maken met de actuele stand van zaken op het gebied van preventie, behandeling en omgaan met deze aandoening, zijn er vier voorlichters opgeleid tot peer-educator. Zij organiseren informatieve uitwisselingsbijeenkomsten in diverse wijken in Rotterdam.

Voorlichting

Om migranten te activeren rondom het thema kanker is een kwalitatief hoogstaand traject ontwikkeld en geïmplementeerd. De nadruk ligt op de creatieve implementatie van reeds ontwikkelde kennis op het gebied van migranten en kanker. De samenwerking tussen een organisatie gespecialiseerd in (gezondheids)voorlichtingen en een kenniscentrum biedt een goed structuur voor optimale realisatie van dit traject.

Het opleiden en structureel inzetten van actieve voorlichters binnen de Stichting Voorlichters Gezondheid staat garant voor duurzaamheid van dit traject. De ingezette peers zorgen voor de voortzetting van de ondersteuning rondom kanker door contacten te onderhouden met de reguliere patiëntenorganisaties op het gebeid van kanker.

Het inzetten van een mix van interventies – opleiden en structureel inbedden van de peers in migrantenorganisaties, uitvoeren van informatieve uitwisselingsbijeenkomsten op maat, berichtgeving via migrantenmedia- en het gebruik van veel reeds ontwikkelde kennis op het gebied van migranten, vergroten effectiviteit van dit traject.

Toolkit voorlichtingen aan migranten over kanker
De toolkit migranten en kanker biedt basisinformatie, methodieken en materialen voor het opzetten van een traject gericht op het bespreekbaar maken van kanker bij migranten en is bedoeld voor koepels van migranten- en patiëntenorganisaties en andere organisaties met taken op het gebied van informatieverstrekking, voorlichting, educatie en preventie. U kunt de toolkit hier bekijken.

Project Sarah3

U wilt een voorlichting op maat?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.