Overgewicht en obesitas

Obesitas wordt gedefinieerd als een chronische ziekte waarbij een zodanig overmatige vetstapeling in het lichaam ontstaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. Meer dan de helft van de Nederlandse volwassen en één op de zeven kinderen kampen met overgewicht. Daarom is het voor iedereen van belang om meer te weten over de oorzaken en gevolgen, want overgewicht is naast een persoonlijk probleem inmiddels ook een maatschappelijk probleem.

Om burgers te laten begrijpen waar overgewicht en obesitas door worden veroorzaakt, is het noodzaak om de hoog risico doelgroepen preventief voor te lichten over welke factoren er allemaal een rol spelen bij overgewicht. Pas na het begrijpen van overgewicht kan men de juiste stappen zetten om het ontwikkelen van obesitas een halt toe te roepen. Leefstijl en gedragsverandering begint bij preventie.

Voorlichting

Wij willen deelnemers inzicht laten krijgen in hun eigen leefstijl, deze op eigen kracht kunnen aanpassen en deze boodschap ook aan anderen kunnen overdragen. Dit geldt vooral voor de doelgroepen waar diverse factoren een rol spelen om overgewicht te krijgen en doelgroepen die een ongezonde leefstijl hanteren. Vaak komen deze groepen uit achterstandswijken en hebben zij een lage sociaaleconomische status. Bewustwording en gedragsverandering zijn de oplossing naar een gezonde leefstijl. Armoede speelt ook vaak een rol bij overgewicht en obesitas.

Wij willen door het aanbieden van laagdrempelige workshops gezinnen van diverse achtergronden en een lage SES bereiken en op een toegankelijke manier kennis bijbrengen over gezonde keuzes met betrekking tot voeding. De informatie over leefstijl en gezondheid wordt op maat aangeboden. Dit houdt in dat de kennisoverdracht afgestemd is op geslacht, opleidingsniveau, belevingswereld, sociale omgeving, cultuur en taal van de deelnemers. Door te leren wat gezond eten is, leert men beter zijn grenzen aan te geven en nee te durven zeggen tegen ongezonde voeding. Bovendien leren ouders die grenzen ook stellen en vaststellen tegenover hun kinderen, iets wat van levensbelang is bij de strijd tegen overgewicht bij kinderen.

Behalve het richten op de ouders willen wij de kinderen ook actief betrekken bij de workshops. Op deze manier kunnen ouder en kind elkaar sterken bij het maken van gezondere keuzes. Een kind kan namelijk ook zijn ouder een stukje opvoeding meegeven. Wanneer het kind ervaart dat gezond eten ook lekker kan zijn, zal het zijn ouders misschien stimuleren.

Wij ondersteunen binnen dit project ook zorgverleners om met diverse culturen in gesprek te gaan waar de culturele achtergrond een rol speelt bij het hebben van overgewicht. Diabetespatiënten worden door de zorgverleners hiervoor naar de voorlichters gezondheid doorverwezen.

IMG_3503

U wilt een voorlichting op maat?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.