Zorgverlening in Nederland

In de Nederlandse gezondheidszorg krijg je te maken met verschillende zorglijnen en verschillende zorgverleners. Het is belangrijk om de verschillen tussen de zorglijnen te kennen om zo de juiste weg te kunnen vinden naar de juiste zorgverleners. In veel landen waar migranten vandaan komen, kunnen zij bijvoorbeeld direct naar een ziekenhuis. In Nederland heb je hiervoor altijd eerst een verwijzing nodig van de huisarts. In de voorlichting Zorgverlening in Nederland wordt op een laagdrempelige manier ingegaan op deze zorglijnen.

Voorlichting

De voorlichting Wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem wordt op een interactieve wijze gegeven. Door het interactieve element is het kennisniveau van de deelnemers goed te peilen, waar vervolgens weer op ingespeeld kan worden.

Doelen voorlichting
De voorlichting Wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem heeft de volgende doelstellingen:

  • Deelnemers worden zich bewust van de zorgverlening in Nederland.
  • Deelnemers weten na afloop het onderscheid te maken tussen de zorglijnen.
  • Deelnemers weten en kunnen zelf de juiste weg vinden naar de juiste zorgverlener.
  • Deelnemers kunnen zelf in het Nederlands de zorgverleners benoemen.

Spel Wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem
Tijdens de voorlichting wordt er gebruik gemaakt van het spel ‘De zorg in Nederland’.  De bedoeling is dat de deelnemers zelf de juiste zorgverlener onder de juiste lijn zetten. Tevens dienen ze de verwijskaartjes te gebruiken en aan te geven of het een zorgverlener is die ze mét of zónder verwijskaartjes kunnen bezoeken. Er wordt de deelnemer telkens gevraagd om de gemaakte keuze toe te lichten. De andere deelnemers worden ook bij deze keuze betrokken door ze naar hun mening te vragen. Deelnemers worden waar nodig aangevuld en ze krijgen extra uitleg over de verschillende zorglijnen, zodat ze goed het onderscheid kunnen maken.

zorgbeeld

U wilt een voorlichting op maat?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.