Taal en Gezondheid

Wist u dat Rotterdam nog altijd ca. 97.000 laaggeletterden telt? Deze laaggeletterden hebben moeite met de Nederlandse taal. Ze beheersen de taal niet genoeg om goed mee te kunnen te doen in de maatschappij.
Bijvoorbeeld op het gebied van werk, maar ook op het gebied van gezondheid. Zo kan er sprake zijn van
verkeerd medicijngebruik omdat mensen de bijsluiter niet kunnen lezen of de mondelinge uitleg niet begrijpen. Hierdoor is de therapietrouw een probleem bij laaggeletterde mensen. Ook weten laaggeletterden en mensen met een Nederlandse taalachterstand vaak moeilijk de weg te vinden in het Nederlandse zorgsysteem en maken daardoor onjuist gebruik van de zorg. Dit gaat gemoeid met hoge zorgkosten. Uit onderzoek¹ is gebleken dat laaggeletterdheid de gezondheidszorg jaarlijks € 127 miljoen kost.

Stichting Voorlichters Gezondheid heeft een training ontwikkeld over de relatie tussen taal en gezondheid voor taalaanbieders en zorgverleners in opdracht van de Gemeente Rotterdam.

Wat?
Met de training wordt ingezoomd op de volgende vragen: wat is de invloed van taalachterstanden op
gezondheid en zorg? wat is de algemene gezondheid van laaggeletterden? Hoe vinden laaggeletterden hun weg in het Nederlandse zorgsysteem? Hoe kiezen zij een juiste zorgverlener? Door middel van verschillende werkvormen en materialen kunt u uw eigen doelgroep bewust maken over gezondheid in het algemeen en zorgverlening in Nederland in het bijzonder.

U maakt kennis met succesvol voorlichtingsmateriaal. U krijgt verder tips over taalgebruik en communicatie met laaggeletterden, waarbij gedragsverandering centraal staat. Zo kunt u uw eigen communicatie met deze doelgroep effectiever maken.

Voor wie?
Loopt u in uw werkzaamheden aan tegen taalbarrières? Wilt u deze wegnemen en de communicatie met de laaggeletterde Rotterdammer verbeteren? Bent u een taalaanbieder of een zorgverlener? Dan is deze training voor u.

Taalaanbieders kunnen door deze training hun lesprogramma aanpassen op het gebied van gezondheid en zorg. Zorgverleners kunnen hun communicatie met laaggeletterde patiënten effectiever maken.

Wanneer?
De trainingen vinden plaats op aanvraag en kunnen ook georganiseerd worden op uw locatie. De training duurt 2.5 uur.

Kosten
De trainingen zijn kosteloos te volgen dankzij ondersteuning van Gemeente Rotterdam.

Inschrijven
Bent u geïnteresseerd in deze training? U kunt zich inschrijven via info@voorlichtersgezondheid.nl of
telefonisch contact opnemen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Voorlichters Gezondheid op telefoonnummer 010-7955353