Havenloods: Aanpak laaggeletterdheid in Rotterdam

Havenloods artikel laaggeletterdheid De groep laaggeletteren in Rotterdam is groot. Stichting Voorlichters Gezondheid heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een training ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Vorige maand werd het Draaiboek Taal en Gezondheid voor Taalaanbieders en Zorgverleners gelanceerd.

ROTTERDAM -“Door laaggelet-terdheid gaan jaarlijks 2500 mensen dood in Nederland, omdat zij medische infor-matie, zoals bijsluiters, niet goed begrijpen”, aldus Erika Nemeth, senior beleidsadvi-seur van de gemeente Rot-terdam. “Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met een frequenter bezoek aan de huisarts of medische spe-cialisten, omdat mensen de informatie die zij krijgen niet goed genoeg kunnen begrijpen.”

Gevaarlijke situaties Yvonne Kramer, praktijkon-dersteuner bij gezondheids-centrum Randweg ‘t Slag, krijgt regelmatig te maken met de gevolgen van laag-geletterdheid. “Mensen ge-ven vaak sociaal wenselijke antwoorden. Dit omdat zij omdat ze de context van de vraag niet altijd begrijpen of ze vinden het zielig voor mij dat ik zo mijn best doe”, aldus Kramer. “Veel patiën-ten hebben te weinig kennis over hun ziekte of kwaal en kunnen de informatie die ik meegeef ook niet teruglezen.

Lees het hele artikel hier.