In gesprek over leven en dood

Pharos artikelIn gesprek over leven en dood (looptijd 1 december 2015 – juni 2018)

ZonMw ondersteunt Pharos bij het werken aan passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten.

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen en onderliggende waarden van deze niet-westerse migranten en zorgverleners voelen zich onvoldoende toegerust om deze groep goede zorg te bieden. Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase. Een projectvoorstel daartoe is recentelijk door ZonMw gehonoreerd binnen het programma Palliantie. Verschillende organisaties zullen aan het project deelnemen.

Niet-westerse migranten maken minder gebruik van voorzieningen en ondersteuning, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Hun opvattingen en onderliggende waarden, en daaruit voortvloeiende wensen over passende zorg in de laatste levensfase, verschillen vaak van de heersende Nederlandse opvattingen. De verleende zorg sluit veelal niet aan bij hun concept van goede zorg en wensen in de laatste levensfase, tot onvrede bij zowel de niet-westerse migrantenpatiënt en familie als zorgverleners.

Recentelijk honoreerde ZonMw een projectvoorstel van Pharos om samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg te versterken.

Lees het hele artikel hier.