Accreditatie trainingen

De Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen en de Training Bevallen en geboorte in verschillende culturen zijn geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg en het Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen.

Accreditatie is een keurmerk, dat aangeeft dat een opleiding aan door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven voldoet. Dit houdt in dat onze training garant staat voor kwaliteit. Kwaliteit die vergelijkbaar is met andere opleidingen in binnen- en buitenland. Accreditatie door het Kenniscentrum Kraamzorg en het KNOV houdt in dat wij kraamverzorgenden voorzien van kennis en vaardigheden kunnen trainen die hun deskundigheid bevorderen. Een onafhankelijke Accreditatiecommissie bewaakt deze accreditatie.