Jaarverslagen

2021: Wees de verandering die je wilt zien

Wij blikken terug op weer een bijzonder jaar waarin wederom corona een grote rol speelde. 2021 stond in het teken van ups en downs; het ene moment mochten we fysieke lessen en trainingen geven, het andere moment moesten we alles online doen. 2020 heeft ons gedwongen hier flexibel mee om te gaan en door de opgedane ervaringen konden we hierdoor snel(ler) de omschakelingen maken.

Ondanks dat we soms voor de nodige uitdagingen stonden, hebben we al onze werkzaamheden uiteindelijk in goede banen weten te leiden. Doordat er halverwege het jaar versoepelingen rondom de maatregelen kwamen, konden we ook weer een aantal fysieke voorlichtingen geven.

Gezondheidsvoorlichting mag nooit stilstaan. Dit is één van de belangrijkste lessen die de pandemie ons heeft geleerd; de juiste voorlichting moet toegankelijk zijn voor iedereen.

2020: Een jaar van aanpassingen

Wij blikken terug op een bijzonder jaar. Niemand ontkwam eraan, iedereen maakte kennis met corona. Corona vroeg van de mensen om zich flexibel op te stellen en zich snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Sommige bedrijven wisten zich niet aan te passen, waardoor die soms over de kop gingen. Anderen lukte het wel om slim in te spelen op de onbekende situatie.

De omschakeling was voor ons ook groot. Onze levens stonden letterlijk stil. De Voorlichters Gezondheid zijn meer dan een team, ze zijn een familie geworden. Plotseling was de familie die je normaal dagelijks zag, met wie je werkte, lachte en soms een traantje liet, op afstand. We moesten onze contactmomenten verminderen en we werkten (deels) vanuit huis. De fysieke contacten werden minder, en in plaats daarvan zagen we elkaar via een scherm. Maar ook was het gemis enorm van de mensen die wij over de jaren hebben mogen begeleiden, mensen met wie wij mochten samenwerken en mensen die wij ondersteunden. Want ook die, of het nou oude of nieuwe gezichten waren, hadden een speciaal plekje in onze harten gekregen.

Er was geen tijd om lang stil te blijven staan, we moesten in actie komen en tijdens lockdowns innoveren. Alhoewel het soms een uitdaging was om alles in goede banen te leiden, kunnen wij al terugblikkend stellen dat wij ons succesvol hebben weten aan te passen. Gezondheidsvoorlichting mag namelijk nooit stilstaan. Al helemaal in tijden van een pandemie, wordt de noodzaak van goede voorlichting die voor iedereen toegankelijk is benadrukt. Bovendien bleek ook maar weer eens hoe belangrijk een gezonde leefstijl is, en dat het je leven een stukje makkelijker maakt, ongeacht wat er op je pad komt.

2019: Een topjaar

Met trots presenteren wij u het jaarverslag van 2019 van de Voorlichters Gezondheid. We blikken terug op de prachtige resultaten die we het afgelopen jaar hebben geboekt. Resultaten die meetellen voor de lange termijn. Een jaar waarin wij onze doelstellingen hebben weten te realiseren. En een jaar waarin wij hard hebben gewerkt om een bijdrage te leveren aan een gezonde, zelfredzame en inclusieve samenleving.

2018: Een topjaar

Onze ervaring met de doelgroep heeft ons geleerd dat persoonlijke aandacht en het geven van voorlichtingen over
gezondheid op een laagdrempelige manie, basisvoorwaarden zijn voor succes. Nivel die ons een koploper noemt bij client ondersteuning bij curatieve zorg. VWS die ons één van de best-pratices noemt op het gebied van het geven van voorlichtingen over geboortezorg. Het was een topjaar. Steeds meer organisaties weten ook nog steeds de weg te vinden naar een samenwerking met ons.

J

2017: Van adviseren naar motiveren

Met trots presenteren wij u het jaarverslag 2017. Het was een bijzonder jaar waarin we niet alleen als organisatie zijn gegroeid, maar zeker ook als team. Het was een inspirerend jaar waarbij we flink hebben kunnen doorpakken. Dit jaarverslag geeft u inzicht in onze activiteiten van 2017 en de doorgroei die we hebben mogen meemaken.

2016: Met kennis bestrijd je onwetendheid

Hieronder vindt u ons jaarverslag van 2016. Een inspirerend jaar waarin we wederom veel geleerd, gezien en meegemaakt hebben. Dit jaarverslag geeft u inzicht in onze interculturalisatie trainingen, in onze activiteiten binnen het werkgebied Taal en Gezondheid en binnen Project Sarah. Ook leest u over onze gezondheidsvoorlichtingen in Schiedam en over onze voorlichtingen Zorgverlening in Nederland en Palliatieve zorg. Tot slot komen andere ontwikkelingen uit 2016 aan bod, zoals de publicatie van een aantal boeken waaraan wij hebben meegewerkt en onze trainingen Beter Weten Beter Worden en Waarden en Normen in Nederland.

2014/2015: Bruggen slaan!

Hieronder vindt u ons jaarverslag 2014/2015. Wij blikken terug op twee jaren vol successen, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. In dit jaarverslag aandacht voor onze projecten, zoals Expeditie duurzame zorg, Project Sarah en het EIF-Project GGZ Migrantenjeugd. We stellen kort onze interculturalisatie trainingen aan u voor, evenals onze nieuwe voorlichting Diabetes aan hoogrisicogroepen. In 2015 zijn we met twee nieuwe trainingen gestart, namelijk HealthyPregnancy 4 All-2 en Taal en Gezondheid, welke we in dit jaarverslag aan u introduceren. 2016 is inmiddels alweer een paar maanden geleden van start gegaan. Wij zijn het jaar met veel enthousiasme begonnen en verheugen ons erop om ook dit jaar weer veel trainingen en voorlichtingen te gaan geven in zowel Rotterdam als omstreken, als in heel Nederland.

2013: Missie geslaagd!

Niet vallen, alleen maar opstaan. 2013 was een jaar vol successen. We zijn gegroeid, als organisatie, als voorlichters en als persoon. Graag willen we u kennis laten maken met de activiteiten waar we ons in 2013 als stichting mee bezig hebben gehouden. In het jaarverslag over 2013 blikken we terug op de trainingen, voorlichtingen, gastdocentlessen en het project Leermeesters Gezonde Lifestyle dat wij verzorgd hebben. De gebruikte methodieken zijn door onszelf ontwikkeld, zoals ook in het jaarverslag wordt toegelicht. We geven u inzicht in onze evaluaties, de voor- en nametingen van de bijeenkomsten, waarmee we onze activiteiten blijvend ontwikkelen. Verder een overzicht van de door ons behaalde resultaten over 2013 en alvast een vooruitblik op onze activiteiten in 2014, een jaar dat gekenmerkt gaat worden door het Burgers informeren Burgers concept, verbreding van onze doelgroepen en nieuwe voorlichtingen.