Jaarverslagen

2019: Een topjaar

Met trots presenteren wij u het jaarverslag van 2019 van de Voorlichters Gezondheid. We blikken terug op de prachtige resultaten die we het afgelopen jaar hebben geboekt. Resultaten die meetellen voor de lange termijn. Een jaar waarin wij onze doelstellingen hebben weten te realiseren. En een jaar waarin wij hard hebben gewerkt om een bijdrage te leveren aan een gezonde, zelfredzame en inclusieve samenleving.

Jaarverslag 2019

2018: Een topjaar

Onze ervaring met de doelgroep heeft ons geleerd dat persoonlijke aandacht en het geven van voorlichtingen over
gezondheid op een laagdrempelige manie, basisvoorwaarden zijn voor succes. Nivel die ons een koploper noemt bij client ondersteuning bij curatieve zorg. VWS die ons één van de best-pratices noemt op het gebied van het geven van voorlichtingen over geboortezorg. Het was een topjaar. Steeds meer organisaties weten ook nog steeds de weg te vinden naar een samenwerking met ons.

J

2017: Van adviseren naar motiveren

Met trots presenteren wij u het jaarverslag 2017. Het was een bijzonder jaar waarin we niet alleen als organisatie zijn gegroeid, maar zeker ook als team. Het was een inspirerend jaar waarbij we flink hebben kunnen doorpakken. Dit jaarverslag geeft u inzicht in onze activiteiten van 2017 en de doorgroei die we hebben mogen meemaken.

Jaarverslag 2017

2016: Met kennis bestrijd je onwetendheid

Hieronder vindt u ons jaarverslag van 2016. Een inspirerend jaar waarin we wederom veel geleerd, gezien en meegemaakt hebben. Dit jaarverslag geeft u inzicht in onze interculturalisatie trainingen, in onze activiteiten binnen het werkgebied Taal en Gezondheid en binnen Project Sarah. Ook leest u over onze gezondheidsvoorlichtingen in Schiedam en over onze voorlichtingen Zorgverlening in Nederland en Palliatieve zorg. Tot slot komen andere ontwikkelingen uit 2016 aan bod, zoals de publicatie van een aantal boeken waaraan wij hebben meegewerkt en onze trainingen Beter Weten Beter Worden en Waarden en Normen in Nederland.

Jaarverslag 2016

2014/2015: Bruggen slaan!

Hieronder vindt u ons jaarverslag 2014/2015. Wij blikken terug op twee jaren vol successen, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. In dit jaarverslag aandacht voor onze projecten, zoals Expeditie duurzame zorg, Project Sarah en het EIF-Project GGZ Migrantenjeugd. We stellen kort onze interculturalisatie trainingen aan u voor, evenals onze nieuwe voorlichting Diabetes aan hoogrisicogroepen. In 2015 zijn we met twee nieuwe trainingen gestart, namelijk HealthyPregnancy 4 All-2 en Taal en Gezondheid, welke we in dit jaarverslag aan u introduceren. 2016 is inmiddels alweer een paar maanden geleden van start gegaan. Wij zijn het jaar met veel enthousiasme begonnen en verheugen ons erop om ook dit jaar weer veel trainingen en voorlichtingen te gaan geven in zowel Rotterdam als omstreken, als in heel Nederland.

Jaarverslag 2014/2015

2013: Missie geslaagd!

Niet vallen, alleen maar opstaan. 2013 was een jaar vol successen. We zijn gegroeid, als organisatie, als voorlichters en als persoon. Graag willen we u kennis laten maken met de activiteiten waar we ons in 2013 als stichting mee bezig hebben gehouden. In het jaarverslag over 2013 blikken we terug op de trainingen, voorlichtingen, gastdocentlessen en het project Leermeesters Gezonde Lifestyle dat wij verzorgd hebben. De gebruikte methodieken zijn door onszelf ontwikkeld, zoals ook in het jaarverslag wordt toegelicht. We geven u inzicht in onze evaluaties, de voor- en nametingen van de bijeenkomsten, waarmee we onze activiteiten blijvend ontwikkelen. Verder een overzicht van de door ons behaalde resultaten over 2013 en alvast een vooruitblik op onze activiteiten in 2014, een jaar dat gekenmerkt gaat worden door het Burgers informeren Burgers concept, verbreding van onze doelgroepen en nieuwe voorlichtingen.

Jaarverslag 2013