Referenties

‘Voor het programma Klaar voor een kind zochten we naar een effectieve aansluiting met onze doelgroep: stellen met een kinderwens, zwangeren, en jonge ouders, maar ook de directe omgeving van deze mensen. En in het bijzonder richtten we ons op mensen die in een achterstandspositie zitten; diegenen die voorlichting en de juiste zorg en hulp het hardste nodig hebben.
Door Voorlichter Perinatale Gezondheid op te leiden en in te zetten voor ons programma, zijn ruim 2200 vrouwen en mannen bereikt. Dit is een enorme prestatie en een mooi resultaat voor Klaar voor een kind. Onze samenwerking duurt nog voort in het landelijk project Healthy Pregnancy 4 All. Maar voor nu wens ik de voorlichters met hun Stichting Voorlichters Gezondheid enorm veel succes toe met het verder opzetten en uitbouwen van hun activiteiten.’

Semiha Denktas, programmamanager Klaar voor een kind en programmadirecteur Healthy Pregnancy 4 All, Erasmus MC (subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde), augustus 2012.

‘Voorlichters Perinatale Gezondheid; voor het programma Klaar voor een kind was dit een gouden greep. Het opleiden van vrouwen uit de doelgroep tot professionele voorlichters, die op een toegankelijke wijze informatie over het krijgen van kinderen en leefstijl geven aan mensen die doorgaans niet gemakkelijk te bereiken zijn. Dicht bij de mensen, op plekken die de veiligheid bieden om taboes te doorbreken.
De manier waarop het team van voorlichters de opleiding en daarna een het nieuwe beroep in Rotterdam heeft neergezet, heeft mijn hart geraakt. Zoveel inzet, zoveel geloof in het werk dat ze doen, zoveel plezier met elkaar, zoveel warme reacties van de deelnemers. Na een periode van ruim een jaar voor het programma Klaar voor een kind gewerkt te hebben, zijn zij er nu klaar voor om vanuit de Stichting Voorlichters Gezondheid door te gaan met het geven van voorlichting over leefstijl en gezondheid. En het begeleiden van mensen die dit het hardste nodig hebben, door ze bij de hand te nemen en de weg te wijzen naar de juiste zorgverlener.
Ik ben trots op deze vrouwen die zich in korte tijd hebben ontwikkeld tot zelfstandige professionals, met hoge ambities, en een gezonde dosis zelfvertrouwen. En blij dat ik dit van dichtbij mee heb mogen maken.Onze toekomstige samenwerking is daarom ook vanzelfsprekend.
Maak ook kennis met de Voorlichters Gezondheid, en je begrijpt wat ik bedoel.’

Danielle van Veen, communicatieadviseur
Programma Klaar voor een kind en Project Healthy Pregnancy 4 All
Erasmus MC (Subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde)

‘Als projectleider Interculturalisatie binnen het gemeentelijke programma Klaar voor een Kind heb ik de geboorte van onze ‘groeibriljanten’ de etnisch-cultureel diverse Voorlichters Perinatale Gezondheid van dichtbij mogen meemaken.

De dames doorliepen met succes, bevlogenheid en eindeloze motivatie een intensief opleidingstraject. En dat veelal in combinatie met het moederschap! Vanaf voorjaar 2011 werden de VPG-ers zichtbaar in met name de achterstandswijken van Rotterdam. In een moordend tempo verzorgde de voorlichters in een jaar tijd  groepsvoorlichtingen over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van perinatale gezondheid (meer dan 3000 vrouwen en mannen bereikt), individuele begeleidingen in huisartsen en verloskunde praktijken (300 vrouwen) en gaven samen met mij trainingen over diversiteit aan zorgprofessionals (meer dan 200 professionals).

De Voorlichters dwingen bewondering af en zijn inmiddels onmisbaar geworden in de Rotterdam door een tal aan bijzondere eigenschappen:

–          Alles wat de voorlichters doen wordt gedaan vanuit het hart: wat zich vertaalt in een enorme drive om kennis op een vernieuwde wijze over te brengen op hoogrisicogroepen (tiener, jonge moeders, niet-Westerse allochtonen en Nederlanders met een lage Sociaal Economische Status);

–          Directe koppeling tussen vraag en aanbod: de voorlichting, individuele begeleiding en training producten worden (soms in een bijzonder korte tijd) afgestemd op de kennisvraag van de doelgroepen;

–          Zelfreflectie en open voor kritiek: feedback van zowel deelnemers aan de voorlichtingen als samenwerkingspartners wordt direct meegenomen ter verbetering van de producten;

–          Groot professioneel en maatschappelijk netwerk: iedere voorlichter afzonderlijk heeft een groot professioneel en maatschappelijk netwerk waardoor de werving van deelnemers en het vergaren van accurate kennis en materialen voor de voorlichtingen wordt vergemakkelijkt;

–          Voorlichting en recruitering: de voorlichters zijn in staat om binnen afzienbare tijd doelgroepen te werven voor voorlichtingen.

Het bereiken van de moeilijk bereikbare risicogroepen, het maken van de verbinding, het overdragen van kennis en het bewerkstelligen van positieve gedragsverandering op het gebied van gezondheid is iets waarin deze voorlichters uniek zijn.

Het is in één woord indrukwekkend waartoe de dames in staat zijn!’

Ingrid A. Peters, projectleider Interculturalisatie