Participatieverklaring

Nederland staat bekend als een tolerant land, “het land waar alles mag”. We kennen hier een multiculturele samenleving, dat wil zeggen dat er verschillende groepen mensen leven met verschillende culturele kenmerken, zoals godsdienst, taal, gebruiken, tradities en gedragsregels. De samenleving verandert continue met de komst en vertrek van groepen mensen. Ondanks dat de maatschappij constant in beweging is, zorgen de wetten en regels ervoor dat de maatschappij toch stabiel blijft.

Ondanks de hoge tolerantie kent Nederland ook haar eigen waarden en normen. Om er zorg voor te dragen dat iedereen, zowel nieuwkomers als de mensen die hier al langer wonen, mee kunnen draaien met de maatschappij, is het van essentieel belang dat iedereen op de hoogte is van deze waarden en normen in de Nederlandse samenleving.

Meer over het participatieverklaringstraject leest u hier.

Kennismaken met Nederlandse kernwaarden

Om mee te kunnen draaien in de Nederlandse samenleving is het belangrijk dat nieuwkomers geïnformeerd worden over de waarden en normen in Nederland. Stichting Voorlichters Gezondheid wil hier een bijdrage aan leveren door op een non-formele manier hierover voorlichting te geven.

Men maakt tijdens de voorlichting Waarden en normen kennis met de Nederlandse kernwaarden: Vrijheid, Solidariteit, Gelijkheid. Hierbij maken wij geen onderscheid in religie, seksuele geaardheid, afkomst en cultuur.

Door middel van de Nederlandse taal maakt men tijdens de cursus kennis met de waarden en normen die in de Nederlandse samenleving gelden. Dit doen wij door eenvoudige gesprekken, discussies en stellingen over de verschillende ideeën en meningen over waarden en normen, zoals bijvoorbeeld het vrijwillig tolereren van iets waartegen men bezwaar heeft en het bereid zijn om in gesprek te gaan. Op deze manier gaat de inhoud meer leven bij de deelnemers.

Persoonlijk en laagdrempelig

Met de cursus Waarden en Normen in Nederland, Hoe gaan we met elkaar om in Nederland wil de Stichting Voorlichters Gezondheid op een laagdrempelige manier in de Nederlandse taal informatie verstrekken over de sociale regels en grondrechten in Nederland. Zo komen onderwerpen aan bod als democratie, vrijheid van levensstijl en recht op gelijke behandeling. Hiermee levert de cursus ook een bijdrage aan de integratie.

De invalshoek van waaruit de Voorlichters Gezondheid werkt is de mogelijkheid creëren om de kernwaarden in Nederland centraal te stellen in het gesprek met de doelgroep. Voorlichters Gezondheid werkt dan ook met een persoonlijk ontwikkelplan die aan deelnemers een positief perspectief biedt in kennis en inzicht over de Nederlandse waarden en normen.

De Voorlichters Gezondheid bieden de mogelijkheid aan om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende waarden en normen en geven hierin de boodschap door dat ondanks de verschillen, iedereen gelijk is en je elkaar dient te respecteren en verdragen. Wat voor de ene persoon vreemd is en niet kan, kan voor de ander juist normaal zijn. Deze groep deelnemers heeft intensievere aandacht nodig dan alleen de kennis overbrengen over waarden en normen juist omdat deze kunnen verschillen in land van herkomst. Uit onze ervaring met de doelgroep blijkt dat persoonlijke aandacht en het geven van laagdrempelige voorlichtingen een basisvoorwaarde is voor succes en bewustwording. Hiernaast wordt er ook aandacht besteedt aan de Nederlandse taal door middel van de vraag- en leermethode, waarin het leren van de Nederlandse taal centraal staat.

Dit zeggen andere deelnemers

““Ik vind dat de voorlichters echt lief, goed en aardig zijn. Ze geven alles zodat wij het kunnen begrijpen. De trainers waren zeer attent op de studenten die de les begrepen. Ze zijn vriendelijk, aardig en mooi en welgemanierd.”

Deelnemer - maart 2020

““De trainers zijn zeer goed in hun werk en ze spreken met passie. Het zijn heel vriendelijke dames. Ze zijn erg geduldig, vriendelijk en ze zijn bereid om alle kennis te verklaren en ze proberen ons ook te helpen. De trainers zijn erg goed en ondersteunend.”

Deelnemer - september 2020

“Ik ben actief bezig met het leren van de Nederlandse taal en ik wil meer over de Nederlandse cultuur leren. Ik kan meer betrokken zijn in de Nederlandse maatschappij door vrijwilligerswerk te doen. Ik denk dat ik veel heb om te leveren in deze wereld. Ik wil helemaal deelnemen in de Nederlandse maatschappij om mijn volledige potentieel te reiken.”

Deelnemer - juli 2020

U heeft interesse in deze training?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.