Participatieverklaringstraject

Het doorlopen van het participatieverklaringstraject is verplicht voor inburgeraars die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden én zijn ingeschreven in de basisregistratie personen. Het gaat om de leeftijdsgroep tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente Rotterdam? Dan ontvangt u van ons binnen drie weken een uitnodiging om deel te nemen aan vier workshops in vier weken.

Heeft u vragen over de workshops kunt? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tekenen van de participatieverklaring

Alle vluchtelingen in Nederland moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om vluchtelingen te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving. De verantwoordelijkheid voor deze verklaring ligt bij de gemeenten. Stichting Voorlichters Gezondheid ontwikkelde een traject voor de Gemeente Rotterdam om nieuwkomers klaar te stomen voor het tekenen van de participatieverklaring.

Inhoud traject

Aan de hand van postcodegebieden van deelnemers wordt gezocht naar locaties die voor alle deelnemers goed bereikbaar zijn.
Per workshop wordt aandacht besteedt aan de samenstelling van de deelnemers. Het streven is om een maximum van 25-30 deelnemers per workshop te hanteren. Als er veel deelnemers uit dezelfde buurt komen, dan bekijken wij de mogelijkheid om twee workshops in twee leslokalen op dezelfde tijd en locatie te geven.

Het traject bestaat uit vier workshops. Deze worden doorgaans eenmaal per week georganiseerd. Deelnemers voltooien de workshops na viermaal aanwezig te zijn. Aan de hand van presentatielijsten wordt bijgehouden of alle deelnemers aan alle workshops deelgenomen hebben. Bij absentie zonder afmelding krijgen de deelnemers een herhaaluitnodiging en wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een inhaalles te volgen. Voor de deelnemers die niet bij alle workshops aanwezig kunnen zijn, bieden wij zoveel mogelijk planning op maat.

U heeft interesse in deze training?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.