Stichting Voorlichters Gezondheid

Fadua el Bouazzaoui, oprichtster van de Stichting Voorlichters Gezondheid.
“Mijn missie: Neem je medemens bij de hand, deel kennis en maak de weg naar de juiste zorgverlener vrij.”

Fadua el Bouazzaoui is Voorlichter Gezondheid. Voor het gemeentelijke programma Klaar voor een kind heeft Fadua als voorlichter gewerkt. Samen met het team Voorlichters Perinatale Gezondheid heeft zij haar steentje bijgedragen aan het doorbreken van taboes en veronderstellingen over de perinatale gezondheid. Met als motto: ‘iedere aanstaande ouder heeft recht op goede zorg, en ieder kind heeft recht op een goede start’ hebben de voorlichters het kennisniveau over gezond zwanger worden en een gezonde zwangerschap in Rotterdam naar een hoger niveau gebracht.

“Als ik één ding mag noemen wat ik heb geleerd tijdens mijn werkzaamheden als voorlichter, dan is het dat zoveel vrouwen, jongeren en ouderen behoefte hebben aan voorlichting over hoe de zorg in Nederland geregeld is,” aldus Fadua.

Met de Stichting Voorlichters Gezondheid wil Fadua, samen met haar team van voorlichters, voorlichtingsactiviteiten voortzetten en verbreden naar algemene gezondheidsvoorlichting. Deze voorlichting is vooral gericht op het geven van adviezen voor een gezonde leefstijl en het doorverwijzen naar de juiste zorgverlening en hulpverlening.

Waarom en voor wie is gezondheidsvoorlichting belangrijk?

In het bijzonder gaat de aandacht uit naar bewoners van achterstandswijken; bewoners met een lage sociaal economische status, bewoners van allochtone afkomst. Kortom, Rotterdammers die te maken hebben met een achterstand in kennis over gezondheidszorg en een gezonde leefstijl. De meest kwetsbare groep.

Fadua: “Om deze doelgroepen te kunnen helpen moeten we eerst kennis overdragen over gezondheid en gezondheidszorg. In het land van herkomst is vaak de gezondheidszorg anders geregeld dan in Nederland. En gewoonten en rituelen die in het land van herkomst heel gebruikelijk zijn, worden hier niet begrepen of afgeraden. Voor mensen in een achterstandspositie is het vaak lastig om naar een zorgverlener te gaan, omdat ze het bijvoorbeeld lastig vinden om hun klachten of vragen op de juiste manier te verwoorden.”

Waar staat de Stichting Voorlichters Gezondheid voor?

Voorlichters Gezondheid dragen op een laagdrempelige wijze kennis over en verwijzen door naar de juiste hulp- en zorgverlening. Maar zij bieden ook een helpende hand.

Mensen die bij de stichting aankloppen voelen zich veilig en weten:

  • Hier word ik geholpen. Hier word ik begeleid naar de juiste zorgverlener.
  • Hier is er geen sprake van taalbarrière, dus hier hoef ik niet bang te zijn dat ze me niet verstaan of begrijpen.
  • Hier is er geen sprake van dat iemand mijn culturele en religieuze achtergrond niet begrijpt.
  • Hier maakt het niet uit dat ik geen kennis heb over de gezondheidszorg, want hier zullen zij hun kennis met mij delen. Hier kan ik iets leren en dat kan ik dan weer doorgeven aan iemand met dezelfde vragen.
  • Hier kan ik om hulp en advies vragen over zaken waar ik thuis of met mijn omgeving niet over kan praten.
  • Hier kan ik terecht als ik vragen heb over de opvoeding van mijn kinderen; zij vertellen mij naar welke instanties ik kan gaan om daar hulp bij te krijgen.
  • Hier kan ik om hulp vragen als ik mijn kind te jong vind om mee te nemen naar het spreekuur van de zorgverlener; ik kan vragen of een voorlichter met mij mee gaat. Dit maakt het voor mij èn de zorgverlener veel makkelijker.

“De Stichting Voorlichters Gezondheid is er voor iedereen; ook voor organisaties en instanties die het geven van gezondheidsvoorlichting willen uitbesteden aan professionals. Door ons werk voor het programma Klaar voor een kind, weten we dat de behoefte naar voorlichting op maat groot is. En dat de kloof tussen patiënt en zorgverlener in sommige gevallen onnodig groot is. Hier willen we graag samen met u iets aan doen!”

Fadua el Bouazzaoui, Voorlichter Gezondheid