Taal en Gezondheid cursussen voor burgers

Mensen die laagopgeleid zijn, zijn vaak ook laaggeletterd. Dat wil zeggen dat ze moeite hebben met vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, spreken en spraakbegrip. Hiermee nauw samenhangend zijn de gezondheidsvaardigheden. Iemand die laaggeletterd is, is vaak beperkt gezondheidsvaardig. Dit wil zeggen dat zijn vaardigheden te beperkt zijn om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. Kennis en vaardigheden ontwikkelen lukt de deelnemer vaak niet zelfstandig. In de moderne zorg, waarin de nadruk steeds meer komt te liggen op zelfmanagement, is dat lastig.