Beter weten beter worden

In de cursus Beter weten Beter worden leren deelnemers de zorgverlener beter begrijpen, informatie over ziekten beter te vinden, ze leren hun medicatie beter te gebruiken en leren de juiste vragen te stellen aan de zorgverlener. Hiernaast ontwikkelen zij ook digitale vaardigheden om op een tablet informatie op te zoeken.

Zelfredzaam binnen het zorgsysteem

De cursus, welke is opgezet in samenwerking met Zorgcampus, heeft als doel de deelnemers bewust te maken van de zorgverlening in Nederland, van de invloed die taal heeft op gezondheid en hen de weg te laten vinden naar de juiste zorgverlener. Zelfredzaamheid en zelfredzaam worden staan hierbij centraal.

Door te focussen op mensen met beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden zal de cursus bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen en versterking van de eigen regie van deze doelgroepen, zodat zij de weg naar juiste zorgverlening, hulpverlening en ondersteuning weten te vinden. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg.

Inhoud cursus

Onze ervaring met de doelgroep heeft ons geleerd dat persoonlijke aandacht en het geven van voorlichtingen over gezondheid op een laagdrempelige manier, basisvoorwaarden zijn voor succes. Met deze elementen is dan ook rekening gehouden bij het ontwikkelen en het geven van de cursus aan de deelnemers. Tevens is er rekening gehouden met de succesfactoren die vorig jaar in de cursus sterk naar voren kwamen. Eén daarvan is dat bij iedere les ook het empoweren van de vrouwen centraal staat om hun zelfredzaamheid te vergroten.

De cursus voor deelnemers van de voorlichters gezondheid in samenwerking met Zorgcampus bestond uit 10 modules:

  • De zorgverzekeraar in Nederland
  • De zorglijnen in Nederland
  • Zorgverlening in Nederland
  • Gezonde leefstijl
  • Diabetes en hoe voorkom ik diabetes?
  • Preventieve zorg en de Nuldelijn
  • Medicatie en toepassen in de praktijk
  • Casuïstiek Rollenspellen
  • Samenvattingen en herhalingen, voorbereiding toets
  • Schriftelijke toets, praktijktoets hoe voer ik een gesprek bij een zorgverlener
BWBW

U HEEFT INTERESSE IN DEZE VOORLICHTING?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.