Gesprekken voeren met zorgverleners

Deze pagina is nog in onderhoud.

Niet invullen, maar aanvullen

De cursus wordt op een laagdrempelige manier gegeven en er wordt gebruik gemaakt van interactief lesmateriaal. Voorafgaand en tijdens de voorlichting wordt het kennisniveau van de deelnemers gepeild en hier wordt vervolgens op ingespeeld door de trainster. Kennis wordt niet ingevuld, maar aangevuld.

Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat en handvatten met de inhoud van de cursus mee naar huis, zodat zij, indien nodig, altijd de informatie terug kunnen lezen en met anderen kunnen delen.

Inhoud cursus

Thema’s die aan bod komen zijn:

Het Nederlandse zorgsysteem: Er wordt ingegaan op de werking van de basis en de aanvullende verzekering, het
(verplicht) eigen risico en zorgtoeslag.

De zorglijnen binnen het zorgsysteem. De deelnemers weten na afloop hoe zij via de juiste weg bij de juiste zorgverlener terechtkomen.

De zorgverleners: Welke zorgverleners zijn er en wat doen zij precies?

Een gezonde leefstijl: Er wordt uitgelegd welke voeding goed voor u is en wat u beter kunt laten staan. Ook wordt er
ingegaan op het belang van beweging en een gezonde leefstijl om ziekten te voorkomen.

(Chronische) ziekten: Wat zijn chronische ziekten? Wat is therapietrouw? Ook wordt er uitgebreid stil gestaan bij ziekten als diabetes en borstkanker.

Het (toepassen van) medicatie: Verschillende soorten medicijnen en het gebruik hiervan worden toegelicht.

IMG-20150918-WA0018

U HEEFT INTERESSE IN DEZE VOORLICHTING?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.