Samen gezond en sterk

De opkomst voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij allochtone en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam en omgeving is laag en neemt steeds verder af. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Een aantal organisaties heeft de handen ineengeslagen om hier iets aan te doen en dit heeft geresulteerd in Project Hannah: Samen gezond en sterk. Deze voorlichting is een samenwerking met het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC, het Havenziekenhuis en het Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Door te focussen op mensen met beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden zal de cursus bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen en het versterken van de eigen regie van deze doelgroepen, zodat zij de weg naar juiste zorgverlening, hulpverlening en ondersteuning weten te vinden.

Kracht en zelfstandigheid

Project Hannah heeft de insteek dat vrouwen de zorgverlener beter leren begrijpen, medische informatie leren opzoeken en beter weten hoe ze hun medicatie moeten innemen. Hierdoor zullen de vrouwen in zichzelf geloven en kunnen ze meedraaien en zelfstandig worden. De focus ligt dus op het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden. Maar dit allemaal begint bij het kunnen begrijpen en zich kunnen uiten in de Nederlandse Taal. Daarom staat centraal het verbeteren van de taalvaardigheden.

In deze cursus leert u in 10 tot 15 weken alles over de zorgverlening in Nederland, het voorkomen, de vroegopsporing en de behandeling van kanker. Juist de taalvaardigheden die hiervoor noodzakelijk zijn, zijn een belangrijk onderdeel van de cursus. Hiernaast leert u hoe u uzelf en anderen in uw omgeving kunt informeren over taal en gezondheid. Tijdens deze cursus wordt vooral aandacht besteed aan het verbeteren van taal- en digitale vaardigheden, om vrouwen op te leiden om deze kennis te delen.

Doelgroep

De doelgroep voor deze cursus bestaat voornamelijk uit laaggeletterde en allochtone vrouwen die meer kennis dienen te krijgen over gezondheid en dan in het bijzonder over kanker en gezonde leefstijl. Tevens wordt in dit project de focus gelegd op hun indirecte beïnvloedingsomgeving.

Concreet bestaat de doelgroep uit laaggeletterden, voornamelijk van niet-Nederlandse herkomst:

  • Deelnemers die de weg niet weten te vinden naar de juiste zorgverleners.
  • Deelnemers die laaggeletterd zijn en zelf niet in staat zijn de weg te vinden naar juiste zorgverlening binnen het Nederlandse zorgsysteem.
  • Migrantenvrouwen die de weg niet weten te vinden naar preventieve zorg.

Met Project Hannah willen we vrouwen laten geloven in hun eigen kracht. Ze moeten leren dat als ze zelfstandig willen worden en mee willen draaien in de maatschappij, dat dit begint bij de Nederlandse taal.

Inhoud cursus

De cursus wordt gegeven door de Voorlichters Gezondheid in samenwerking met Dr. J.H. van Dam, oncologisch chirurg in de Havenpolikliniek en het IJssellandziekenhuis. Borstkanker is een belangrijk onderdeel van deze cursus!

Een aantal onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen, zijn:
– Zorgverlening in Nederland; hoe werkt het?
– Preventieve zorg en screeningsmogelijkheden
– Wat is kanker?
– Wat is de behandeling van kanker?
– Hoe kan ik kanker voorkomen?
– Specifieke aandacht voor borstkanker
– Taal- en digitale vaardigheden
– Hoe maak ik mezelf en mijn omgeving meer bewust en krachtiger?

Screenshot (162)

U HEEFT INTERESSE IN DEZE VOORLICHTING?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.