Samen leren we elkaar verstaan

In de cursus Samen leren we elkaar verstaan maakt u in 10 weken in brede zin kennis met de zorgverlening in Nederland. De training is gekoppeld aan de Nederlandse taal en bestaat uit tien lessen waarin steeds een ander thema centraal staat. De cursus wordt op een laagdrempelige manier gegeven en er wordt gebruik gemaakt van interactief lesmateriaal. Voorafgaand en tijdens de voorlichting wordt het kennisniveau van de deelnemers gepeild en hier wordt vervolgens op ingespeeld door de trainster. Kennis wordt niet ingevuld, maar aangevuld.

Eenvoudig en laagdrempelig

Om er zorg voor te dragen dat men zichzelf kan redden in de Nederlandse samenleving, is de Nederlandse taal van essentieel belang. Door anderstaligen op een eenvoudige en laagdrempelige manier zinnen te leren en informatie op te laten zoeken in de Nederlandse taal, willen wij een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van burgers met een taalbarrière. Het is hierbij van belang dat de wijze waarop dit gebeurt, is aangepast op hun kennisniveau en belevingswereld. Het is tevens belangrijk dat mensen gemotiveerd worden om de Nederlandse taal te leren. Wij doen dit door onze lessen op een non-formele manier in te richten.

Inhoud cursus

Tijdens onze cursus ‘Samen leren we elkaar verstaan’ maken de deelnemers kennis met het voeren van eenvoudige gesprekken, het zelf inplannen van afspraken en het zelf opzoeken van informatie, om zo zelf de weg te leren vinden binnen de Nederlandse samenleving. Hiermee levert de cursus ook een bijdrage aan de inburgering van vluchtelingen en statushouders.

Thema’s die aan bod komen zijn:

– Het Nederlandse zorgsysteem: Er wordt ingegaan op de werking van de basis en de aanvullende verzekering, het (verplicht) eigen risico en zorgtoeslag.
– De zorglijnen binnen het zorgsysteem. De deelnemers weten na afloop hoe zij via de juiste weg bij de juiste zorgverlener terechtkomen.
– De zorgverleners: Welke zorgverleners zijn er en wat doen zij precies?
– Een gezonde leefstijl: Er wordt uitgelegd welke voeding goed voor u is en wat u beter kunt laten staan. Ook wordt er ingegaan op het belang van beweging en een gezonde leefstijl om ziekten te voorkomen.
(Chronische) ziekten: Wat zijn chronische ziekten? Wat is therapietrouw? Ook wordt er uitgebreid stil gestaan bij ziekten als diabetes en borstkanker.
– Het (toepassen van) medicatie: Verschillende soorten medicijnen en het gebruik hiervan worden toegelicht.

Deelnemers kunnen na afloop van de cursus ook zelf de kennis die ze hebben opgedaan, overdragen aan hun indirecte beïnvloedingsomgeving. Hiermee borgen we de aangeleerde kennis in een peer-to-peer vorm waarmee ook de duurzaamheid gewaarborgd wordt.

Screenshot (160)

U HEEFT INTERESSE IN DEZE VOORLICHTING?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.