Zelfredzaamheid

Zelf doen, zelf je keuzes maken, zelf bepalen waar, wanneer en hoe je iets doet. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het voor velen niet. Wachten tot er iemand komt om je naar het toilet te helpen, je aan te kleden, je eten klaar te maken en ga zo maar door. Niet meer zelfredzaam zijn gooit je leven op zijn kop en maakt je afhankelijk. Wij willen dat mensen in Nederland met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, het gezondste uit zichzelf kunnen halen, zodat zij een hoge kwaliteit van leven kunnen behouden en zo veel mogelijk eigen regie hebben.

Bevorderen van zelfredzaamheid

Bevorderen dat mensen zolang mogelijk zelfredzaam zijn is een kerndoelstelling van zorg verlenen. Maar het is ook een zeer complexe doelstelling, want zelfredzaamheid heeft vele kanten. Soms zeer praktische, zoals zelf naar het toilet kunnen, maar soms ook puur gevoelsmatige: zoals jezelf kunnen redden in een groep mensen. De Gezondheidsraad geeft aan dat zelfredzaamheid enorm belangrijk is en steeds belangrijker wordt, maar dat er nog erg veel moet gebeuren juist op dit terrein.

Zelfmanagement gaat hand in hand met zelfredzaamheid: zelfmanagement gaat niet alleen over goed kunnen omgaan met een ziekte en de gevolgen daarvan, maar vooral ook over een goed leven hebben mét deze ziekte. Patiënten kunnen alleen volledig zelfredzaam zijn indien zij hun medicatie juist gebruiken. Helaas zijn veel patiënten niet therapietrouw: Gebrekkige therapietrouw komt voor bij dertig tot veertig procent van de medicijngebruikers.

Inhoud cursus

De Voorlichters Gezondheid hebben als onderdeel van deze cursus een spel ontwikkeld over zelfredzaamheid. Dit spel kan bij diverse doelgroepen worden ingezet, zoals patiënten, (eerstelijns) professionals en beleidsmakers, managers en zorgverzekeraars. Het spel kan bij diverse doelgroepen worden ingezet. De grootte van de groep kan variëren, afhankelijk van het kennisniveau én de ervaring van de spelleider. Belangrijk om te beseffen, is dat het doel iedere keer als het spel wordt gespeeld, wordt verfijnd voor de betreffende doelgroep.

Doelen die worden nagestreefd tijdens de training verschillen per doelgroep.

Patiënten

 • Inzicht in thema’s waarin je eigen regie kunt nemen.
 • Inzicht in welke fase je zelf zit per thema en de reden waarom je in deze fase zit.
 • Inzicht in wat je kan doen (en wat daarbij kan ondersteunen) om een stap te zetten naar de volgende fase.
 • Inspireren om deze volgende stap te kunnen zetten (“Als hij het kan, kan ik het ook)”.

(Eerstelijns) Professionals

 • Inzicht in thema’s waarin patiënten eigen regie kunnen nemen.
 • Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren, waarom patiënten wel/ niet eigen regie (kunnen) nemen.
 • Inzicht in wat je als professional kunt doen (en wat patiënten kan ondersteunen) bij stimuleren in het zetten van een stap naar de volgende fase.
 • Inspireren dat het ook echt anders kan.

Beleidsmakers, managers, zorgverzekeraar

 • Inzicht in thema’s waarin patiënten eigen regie kunnen nemen.
 • Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren, waarom patiënten wel/ niet eigen regie (kunnen) nemen.
 • Inzicht in wat gedaan kan worden om patiënten te ondersteunen bij het zetten van een stap naar de volgende
  fase.
 • Inspireren om dit mee te nemen binnen de eigen organisatie (scholing, beleid, inkoop, etc).
spel

U HEEFT INTERESSE IN DEZE VOORLICHTING?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.