Zorgverlening in Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. In deze basisverzekering zit de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. Het uitgangspunt van de zorgverzekering is dat zorg voor iedereen mogelijk moet zijn.

Zorglijnen en zorgverleners

In de Nederlandse gezondheidszorg krijg je te maken met verschillende zorglijnen en verschillende zorgverleners. Het is belangrijk om de verschillen tussen de zorglijnen te kennen om zo de juiste weg te kunnen vinden naar de juiste zorgverleners. In veel landen waar migranten vandaan komen, kunnen zij bijvoorbeeld direct naar een ziekenhuis. In Nederland heb je hiervoor altijd eerst een verwijzing nodig van de huisarts.

Inhoud cursus

Met de voorlichting Wegwijs in het Nederlandse zorgysteem willen wij deelnemers bewustmaken van de zorgverlening in Nederland en hun bekendmaken met het onderscheid in de zorglijnen, zodat zij bijvoorbeeld weten voor welke zorgverlener ze een verwijsbrief nodig hebben en hoe de bereikbaarheid van specialisten in zijn werk gaat en hoe zij hiervoor afspraken kunnen maken. Ook leren we ze de zorgverleners in het Nederlands te benoemen.

De voorlichting Wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem wordt op een interactieve wijze gegeven. Door het interactieve element is het kennisniveau van de deelnemers goed te peilen, waar vervolgens weer op ingespeeld kan worden door de trainers.

Spel Wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem

Tijdens de voorlichting wordt er gebruik gemaakt van het spel ‘De zorg in Nederland’.  De bedoeling is dat de deelnemers zelf de juiste zorgverlener onder de juiste lijn zetten. Tevens dienen ze de verwijskaartjes te gebruiken en aan te geven of het een zorgverlener is die ze mét of zónder verwijskaartjes kunnen bezoeken. Er wordt de deelnemer telkens gevraagd om de gemaakte keuze toe te lichten. De andere deelnemers worden ook bij deze keuze betrokken door ze naar hun mening te vragen. Deelnemers worden waar nodig aangevuld en ze krijgen extra uitleg over de verschillende zorglijnen, zodat ze goed het onderscheid kunnen maken.

Radiofragmenten BNR Radio

zorgbeeld

U HEEFT INTERESSE IN DEZE VOORLICHTING?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.