Training Interculturalisatie Diabetes in verschillende culturen

tajineDiabetes komt onder bepaalde bevolkingsgroepen relatief meer voor dan onder andere. Dit heeft te maken met diverse factoren, zoals genetische aanleg voor overgewicht en diabetes, culturele aspecten, voedingspatronen en veranderingen van levensstijl. Van de allochtone groepen in Nederland zijn het vooral de Turken, Marokkanen en Hindoestanen (met name van Surinaamse afkomst) die vaker diabetes hebben dan de autochtone Nederlanders. Als allochtone diabetespatiënten de huisarts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner bezoeken, blijkt dat zij de leefregels vaak niet begrijpen of opvolgen. De behandeling van diabetes en het leven met de aandoening is voor veel allochtone mensen moeilijker dan voor de autochtone diabetespatiënten. Verder weten zij vaak niet dat diabetes een chronische ziekte is die structureel medicijngebruik vereist en waarbij een aangepaste leefstijl hoort.

Inzicht krijgen in een andere cultuur is van groot belang voor de behandeling van en voorlichting over diabetes. Met welke voedingsgewoontes moeten we rekening houden om iemand zo therapiegetrouw mogelijk te laten zijn? En hoe verkrijgen we een zo goed mogelijk contact tussen hulpverlener en patiënt? Welke hulpmiddelen passen beter bij de doelgroep?

Rondom de behandeling van diabetespatiënten uit andere culturen spelen cultureel en etnische gerelateerde inzichten een grote rol. Ook het gezins- en familienetwerk zal willen vasthouden aan de etnisch-culturele aspecten. Wanneer een zorgverlener hier meer kennis over heeft, is het gemakkelijker bepaalde gebruiken en inzichten te herkennen en hierop het zorghandelen en de advisering af te stemmen. In de training zal aandacht zijn voor karakteristieken en gebruiken in relatie tot diabetes van de Turkse, Marokkaanse en Surinaams/Hindoestaanse doelgroep.

Risico en advisering

Waar lopen de zorgverleners in de dagelijkse praktijk tegenaan waardoor zij zich belemmerd voelen om goede zorg te kunnen geven? Wat zijn risicovolle gewoonten? De zorgverleners die deelnemen aan de training leveren voorafgaand per groep één of twee casussen aan. Aan de hand van de casuïstiek wordt risicovol gedrag en/of ritueel geïdentificeerd. De trainers beelden de casus vervolgens uit in een rollenspel. De trainers van de Stichting Voorlichters Gezondheid hebben dezelfde culturele achtergrond als de hoogrisicogroepen.
Na het volgen van de training hebben zorgverleners rondom diabetes kennis van:

 • Welke mensen met een andere cultuur vaker diabetes hebben in Nederland.
 • Een mogelijke verklaring voor de verhoogde prevalentie van diabetes onder mensen met een andere cultuur.
 • Basiskennis van de verschillen tussen cultuur en religie en weten welke invloed dit op de behandeling van diabetes kan hebben.
 • Benoemen wat de verschillen tussen cultuur en religie zijn.
 • Verwoorden wat ziek zijn betekend in de verschillende culturen.
 • Benoemen welke rituelen belangrijk zijn in de behandeling van diabetes.
 • Basiskennis van de Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse voedingsgewoonten.
 • Benoemen welke voedingsadviezen van belang zijn.
 • Benoemen wat het belangrijkste advies is bij diabetes tijdens de ramadan.
 • Benoemen welke factoren communicatieproblemen kunnen veroorzaken.
 • Benoemen welke hulpmiddelen er zijn en deze weten te vinden.

Training Interculturalisatie DiabetesTraining Interculturalisatie Diabetes

 

Meer foto’s van de Training Interculturalisatie Diabetes vindt u in het fotoalbum Impressie Training Interculturalisatie Diabetes.