Uitnodiging Startsymposium Project Sarah

Uitnodiging Startsymposium Project SarahUitnodiging Startsymposium Project Sarah

De opkomst voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij allochtone en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam en omgeving is laag en neemt nog steeds af. Op initiatief van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid-West richt project Sarah zich op verhoging van de opkomst voor het bevolkingsonderzoek door allochtone en laaggeletterde vrouwen. Project Sarah wil de kennis over borstkanker(screening) verbeteren in een wijkgerichte aanpak met behulp van allochtone gezondheidsvoorlichters en informatiebijeenkomsten. Begin april start de pilot van Sarah in tien Rotterdamse wijken. Mevrouw K. Aboutaleb Erahoutan draagt project Sarah een zeer warm hart toe en wordt onze ambassadrice.

Wij zien een belangrijke rol voor huisartsen in project Sarah en willen graag met hen en de andere betrokkenen in gesprek op 27 maart. Tijdens het symposium zal project Sarah, in aanwezigheid van mevrouw Aboutaleb-Erahoutan, officieel van start gaan.

Bekijk de uitnodiging hier.