Voorlichtingen over licht verstandelijke beperkingen migrantenouders

Voorlichtingen over licht verstandelijke beperkingen aan migrantenouders in Rotterdam

Een onderzoek naar de effecten van de voorlichtingen verzorgd door de Voorlichters Gezondheid

In dit onderzoek is onderzocht of de voorlichtingen over een licht verstandelijke beperking verzorgd door de Voorlichters Gezondheid in Rotterdam effectief zijn. Tevens wordt onderzocht of de effectiviteit verschilt tussen autochtonen en migrantenouders. Om dit te onderzoeken zijn bij 197 ouders, waarvan 176 migrantenouders, vragenlijsten afgenomen om de kennis over een licht verstandelijke beperking vooraf en na de voorlichting te meten. Hiernaast zijn interviews met een focusgroep van ouders (N = 20) en voorlichters (N = 7) gehouden om te onderzoeken wat succesfactoren van de voorlichting geweest zijn. Uit de resultaten blijkt dat de voorlichtingen effectief geweest zijn in termen van toegenomen kennis. Er blijkt echter geen significant verschil te zijn tussen de kennisscores van autochtonen en de migrantengroepen. Een aantal kernaspecten met betrekking tot cultuursensitief werken blijken belangrijke succesfactoren van de voorlichtingen. Er kan geconcludeerd worden dat de voorlichtingen effectief zijn in het vergroten van de kennis bij zowel migranten- als autochtone ouders en dat de houding van de voorlichters een belangrijke succesfactor hierin is. Tot slot worden implicaties voor de praktijk besproken.

Lees het hele artikel hier .