Waarden en normen in Nederland

Nederland staat bekend als een tolerant land, “het land waar alles mag”. We kennen hier een multiculturele samenleving, dat wil zeggen dat er verschillende groepen mensen leven met verschillende culturele kenmerken, zoals godsdienst, taal, gebruiken, tradities en gedragsregels. De samenleving verandert continue met de komst en vertrek van groepen mensen. Ondanks dat de maatschappij constant in beweging is, zorgen de wetten en regels ervoor dat de maatschappij toch stabiel blijft.

Ondanks de hoge tolerantie kent Nederland ook haar eigen waarden en normen. Om er zorg voor te dragen dat iedereen, zowel nieuwkomers als de mensen die hier al langer wonen, mee kunnen draaien met de maatschappij, is het van essentieel belang dat iedereen op de hoogte is van deze waarden en normen in de Nederlandse samenleving.

Kennismaken met Nederlandse kernwaarden

Om mee te kunnen draaien in de Nederlandse samenleving is het belangrijk dat nieuwkomers geïnformeerd worden over de waarden en normen in Nederland. Stichting Voorlichters Gezondheid wil hier een bijdrage aan leveren door op een non-formele manier hierover voorlichting te geven.

Men maakt tijdens de voorlichting Waarden en normen kennis met de Nederlandse kernwaarden: Vrijheid, Solidariteit, Gelijkheid. Hierbij maken wij geen onderscheid in religie, seksuele geaardheid, afkomst en cultuur.

Door middel van de Nederlandse taal maakt men tijdens de cursus kennis met de waarden en normen die in de Nederlandse samenleving gelden. Dit doen wij door eenvoudige gesprekken, discussies en stellingen over de verschillende ideeën en meningen over waarden en normen, zoals bijvoorbeeld het vrijwillig tolereren van iets waartegen men bezwaar heeft en het bereid zijn om in gesprek te gaan. Op deze manier gaat de inhoud meer leven bij de deelnemers.

Persoonlijk en laagdrempelig

Met de cursus Waarden en Normen in Nederland, Hoe gaan we met elkaar om in Nederland wil de Stichting Voorlichters Gezondheid op een laagdrempelige manier in de Nederlandse taal informatie verstrekken over de sociale regels en grondrechten in Nederland. Zo komen onderwerpen aan bod als democratie, vrijheid van levensstijl en recht op gelijke behandeling. Hiermee levert de cursus ook een bijdrage aan de integratie.

De invalshoek van waaruit de Voorlichters Gezondheid werkt is de mogelijkheid creëren om de kernwaarden in Nederland centraal te stellen in het gesprek met de doelgroep. Voorlichters Gezondheid werkt dan ook met een persoonlijk ontwikkelplan die aan deelnemers een positief perspectief biedt in kennis en inzicht over de Nederlandse waarden en normen.

De Voorlichters Gezondheid bieden de mogelijkheid aan om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende waarden en normen en geven hierin de boodschap door dat ondanks de verschillen, iedereen gelijk is en je elkaar dient te respecteren en verdragen. Wat voor de ene persoon vreemd is en niet kan, kan voor de ander juist normaal zijn. Deze groep deelnemers heeft intensievere aandacht nodig dan alleen de kennis overbrengen over waarden en normen juist omdat deze kunnen verschillen in land van herkomst. Uit onze ervaring met de doelgroep blijkt dat persoonlijke aandacht en het geven van laagdrempelige voorlichtingen een basisvoorwaarde is voor succes en bewustwording. Hiernaast wordt er ook aandacht besteedt aan de Nederlandse taal door middel van de vraag- en leermethode, waarin het leren van de Nederlandse taal centraal staat.

Dit zeggen andere deelnemers

“Ik heb twee verschillende definities van vrijheid: persoonlijk en wettelijk. Wettelijke vrijheid voor mij het recht te zeggen wat ik wil, geloven in wat ik wil en werken hoe ik wil. Persoonlijke vrijheid wordt meer door mijn gevoelens bepaald. Of ik me ook vrij voel om te doen en te zeggen wat ik wil In Nederland. Het voelt alsof ik wettelijke vrijheid heb maar minder persoonlijke vrijheid.””

Deelnemer - april 2019

““Ik vind de trainers heel leuk, aardig en solidair. Ze staan altijd klaar om te helpen. Ze doen hun best in heel korte tijd, want mensen vragen te veel. Ze zijn interessante en slimme gesprekspartners. Ik vind het leuk om zo nog meer te leren over Nederland en de Nederlandse samenleving.”

Deelnemer - oktober 2019

“De trainer is een erg aardig en vriendelijk persoon en de lessen die worden gegeven zijn erg interessant. De trainers zijn erg goed in hun werk. Ze waren erg behulpzaam en wisten waar ze het over hadden. Ze leken echt geïnteresseerd om ons te onderwijzen en ze beantwoordden onze vragen ook altijd vriendelijk.”

Deelnemer - maart 2020

U heeft interesse in deze training?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.